МФ преотвори емисия държавни ценни книжа на стойност 35 млн. лева

През 2011 г. емисията се използва като база за изчисляване на дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на готовност на България за присъединяване към Икономическия и валутен съюз, съобщиха от ведомството. Отново бе отбелязан голям инвеститорски интерес. Общата стойност на заявените поръчки достигна 124 млн. лева, като търсенето превиши предлагането около четири пъти. Много активно участие на аукциона бе регистрирано както от страна всички първични дилъри на ДЦК, така и от страна на институционални инвеститори – пенсионни фондове, договорни фондове и други, които участваха със състезателни и с несъстезателни поръчки. Постигнатите на аукциона коефициент на покритие от 3.54 и среднопретеглена годишна доходност от 5.40% отбелязват подобрение спрямо предходното отваряне на 10.5-годишни ДЦК през месец януари 2011 тази година. Средната одобрена доходност на емисията ДЦК затвърждава стабилната тенденция за стесняване на спредовете спрямо считаните за безрискови германски федерални облигации. Регистрираният спред спрямо германските бундесбондове със сходен матуритет е около 212 базисни точки – един от най-ниските спредове, постигани на първичен пазар в този матуритетен сегмент спрямо бундесбондовете от месец май 2008 година.Отбелязаното намаляване на постигнатата доходност на приоритетната за МФ емисия с матуритет 10 години и 6 месеца е в унисон и с намаляването на доходността на емисията на вторичен пазар. Нейните стойности се докладват на Европейската централна банка като дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на сближаване, която е един от критериите от Маастрихт. Регистрираните стойности са най-ниски от ноември 2008 година насам.Тези положителни тенденции на пазара на държавен дълг в голяма степен са резултат от демонстрираните категорични намерения от страна на правителството да провежда гъвкава и иновативна политика по управление на дълга.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *