Фискалният съвет: Сериозни дългови плащания за България след 6 години

Поради значителни външни рискове растежът за 2016 г. в зависимост от различните сценарий и допускания ще варира между 1,8 и 2,5%.

Това съобщи на първата пресконференция на Фискалния съвет Любомир Дацов, член на Съвета. Дацов отбеляза, че 3-годишната бюджетна прогноза за 2016-2019 г. формално съдържа всички компоненти, съгласно изискванията на такъв документ, но Фискалният съвет не е намерил в нея достатъчно данни, позволяващи коректна оценка на фискалната политика.
България ще се изправи пред големи дългови плащания след 6 години, каза още Дацов. Нивото на държавния дълг е сравнително ниско, но остава въпросът как ще се погасяват задълженията в средносрочен план, допълни членът на съвета Юнал Тасим. Според него в последните няколко години се промени съотношението на краткосрочният и дългосрочният държавен дълг.  Отлагаме проблемите за следващото правителство. При добро планиране на бюджета, парите за погасяване на дълговете могат да бъдат осигурени без сътресения, допълни той.
„Основната слабост на 3-годишната бюджетна прогноза е, че липсват задълбочени анализи, подкрепящи прогнозата във всичките й параметри. Липсва и достатъчно информация за конкретните разходни политики на секторно ниво. Документът не изпълнява предвидената му роля на стратегически документ за средносрочно планиране, тъй като са налице значителни разлики между параметрите”, заяви Дацов.
Той подчерта, че Съветът счита, че пролетната макроикономическа прогноза на правителството по основните номинални показатели като цяло е реалистична, особено в краткосрочен план.
Като съществен недостатък, Дацов отбеляза, че няма налична информация относно различните сценарии и оценка на рисковете.
„Особено ниското ниво на националните частни инвестиции поставя под съмнение капацитета за растеж на потенциалния брутен вътрешен продукт по отношение на капитала и общата факторна производителност в средносрочен план. Спадът на износа към трети страни е около 23%”, добави членът на Фискалния съвет.
Като основни външни рискове в анализа на Фискалния съвет се открояват забавянето на икономиките на развиващите се страни от Азия и Южна Америка и особено на Китай, с който икономиката на Европейския съюз (ЕС) – основният ни търговски партньор, е силно обвързана.
Дацов посочи, че според различни анализи на всеки 1% намаление на икономиката на Китай би довел до спад на БВП в Европа с от 0,2% до 0,7% в зависимост от обвързаността на страната.
Председателят на Фискалния съвет Борис Грозданов заяви, че към петчленния състав на съвета работят и трима експерти, което е недостатъчно. Той е създаден по препоръка на ЕК,  но  депутатите обаче не успяха за близо 5 г. да го сформират. В Германия такъв съвет съществува от години и се нарича „Съвет на мъдреците“.
Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *