„Надежда“ отвръща на удара от КФН

„Надежда“ не се примирява с решението на Комисията за финансов надзор (КФН), с което е отнет лиценза на застрахователната компания с това име, и мениджмънтът го определи като неаргументирано, незаконосъобразно, незаслужено и несправедливо. Това каза и акцентира върху квалификациите си в Националния пресклуб на БТА председателят на борда на директорите на компанията Виктор Серов /на снимката/.
Той добави още, че за миналата година ЗК „Надежда“ е реализирала 38 пъти ръст на премийния си приход и увеличила активите си три пъти. Затова, по думите на Серов, на такава компания да се отнеме лиценза, защото е неплатежоспособна, е абсурдно и лишено от всякаква логика.
Серов оповести още, че причината, за да обявяват от КФН, че компанията не покрива основните капиталови изисквания, са изводите, направени от двама одитори. Те заверили финансовия отчет на компанията за миналата година, където било посочено, че собственият капитал на компанията е 8 196 000 лв. при необходими 7 400 000 лв. Същите одитори обаче впоследствие се били отказали от заверката на отчета въз основа на писмо, изпратено от КФН, в което се твърдяло, че комисията е наложила на дружеството допълнителни резерви в размер на 3,2 мил. лева. Писмото, с което са наложени тези резерви, обаче се обжалвало в съда и не е влязло в сила. „Това е без прецедент – одитор да се откаже от собствения си подпис четири месеца по-късно“, заяви Виктор Серов. Той обвини още КФН, че не е признала 2,7 мил. лева, внесени от акционерите на ЗК „Надежда“, за да повишат капиталовата адекватност на дружеството.
Серов увери, че компанията ще продължи да изпълнява договорите си и да изплаща задължения. В това уверяват и от сайта на компанията, че „ЗК Надежда уведомява своите потребители и партньори, че до окончателното произнасяне на съда относно отнемането на лиценза от КФН, ще продължи в срок да изпълнява задълженията си по вече сключените и действащи договори. Застрахователните обезщетения ще бъдат изплащани, както и до сега, при основателни и напълно окомплектовани претенции.“

Напомня се, че с решение № 594-03 от 25.07.2013 г. на Комисията за финансов надзор компанията е лицензирана за извършване на пълния обем здравни услуги, разрешени от Закона за здравно осигуряване – застраховка „Заболяване”, както и за застраховка „Злополука”. Новите  застраховки са в съответствие с изискванията на по т. 1 и т. 2 от Раздел II, буква „А“ на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането. А с решение № 121-ОЗ от 31.01.2014 г. на КФН е даден лиценз за извършване на пълния обем застрахователни услуги, разрешени от Кодекса за застраховане.

 

Ели ЯНЕВА

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *