„Наздраве“ днес за финансовите инспектори

Наздраве за празника може да кажат както самите служители в инспекцията, така и всички онези, които понякога и на сън се стряскат  при мисълта за  проверката, която може да ги сполети с настъпване на утрото. Така или иначе, все пак повод има –  с решение на правителството 19 юни е обявен за професионален празник на финансовия инспектор.

На 19.06.1901 г. с Указ № 114 на княз Фердинанд I е утвърден Законът за инспекцията, упражнявана от Министерството на финансите. Финансово-икономическият контрол възниква в страната ни през 1879 г., заедно със създаването на Министерството на финансите, като обособен специален апарат от контролиращи органи със задача проверка на дейността на държавните предприятия. Първият Закон за инспекцията поставя основите на професията финансов инспектор и на принципите при нейното упражняване, които са действащи и досега, но продължават да се доразвиват и надграждат.

Работата на финансовия инспектор изисква висок професионализъм, качество,  спазване на срокове и постигане на резултатност при възложените контролни и санкционни правомощия, което трябва да бъде отчетено с уважение за усилията и ефективността на финансовите инспектори и на всички експерти, работещи в сферата на държавния финансов контрол.

С това решение правителството не само официализира професионалния празник на финансовия инспектор, но и показва пред обществеността, че финансовият контрол, осъществяван от държавата, е съществен елемент на системата на държавно управление.

Само преди месец Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Агенцията по обществени поръчки (АОП) подписаха споразумение за сътрудничество, че ще предприемат действия и мерки, насочени към засилване обмена на информация и разширяване на взаимодействието помежду си, с цел насърчаване на добрите практики и законосъобразността при възлагане и изпълнение на договори за обществени поръчки.

През миналата година са извършени финансови инспекции и проверки по реда на Закона за обществените поръчки общо 664 броя. Констатирани са причинени вреди на организации и лица в размер на 8 411 214 лв., от които по време на инспекциите са предотвратени и възстановени 1 094 178 лева. Контролната дейност на агенцията допринася както за своевременно отстраняване на причинени вреди, така и до реално възстановяване на средства и недопускане на незаконосъобразно разходване на публичен ресурс. За установените вреди са съставени 28 акта за начет срещу 24 длъжностни лица и са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.

Финансовите инспектори са установили 286 случая на възложени обществени поръчки за 58 802 734 лв., при които не са проведени съответните законови процедури или не са събрани оферти чрез публикуване на покани за избор на изпълнител на обществената поръчка при наличие на всички основания за това. Тези случаи представляват най-тежкото нарушение в областта на обществените поръчки.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *