Най-етичните компании в света

Често сме чували за корпоративни скандали, съдебни дела и корупция. Не случайно повечето компании полагат усилия да наклонят везните на правилата в тяхна полза. Много компании обаче демонстрират друг профил на фирмено поведение. Оказва се, че има не малък брой фирми, които дават обратно на общността, в която оперира техния бизнес ползи, придобивки и развитие. Някои от тези ползи се изразяват в обществено полезен труд без заплащане, презентиране на етичните стандарти на бизнеса, прозрачност и допустима откритост на корпоративните практики.

Организацията Ethicsphere публикува ежегодно списък с най-етичните компании в световен мащаб. Хиляди компани от целия свят биват номинирани за въпросния престижен списък. Представители на над 40 индустрии и 20 държави попадат сред избраните да бъдат част от приза.

Ethicsphere е независима изследователска организация, която промотира практики в областта на корпоративната етика. Организацията предоставя въпросник, който да може да разпознае по един обективен, съдържателен и стандартизиран начин онези компании, които отговарят на критериите за етична бизнес дейност. Резултатите от теста се категоризират в пет основни категории: Етика и сродни програми; репутация; лидерство и иновации; управление; корпоративна социална отговорност и етична култура.

Предоставеното проучаване се базира на независимо изследване по ясно определени критерии и документация, и реализирани интервюта с бизнес лидери представляващи компаниите. Присъствието в този елитен списък помага на фирмите да осъществяват ползи по отношение на своите настоящи и бъдещи акционери, служители и подизпълнители, а разбира се и по отношение на потребителите.

Допълнително към гореспоменатите факти, изявата да фигурират в лист за етичност на бизнес практитките, компаниите осъществяват тренд на растеж на бизнеса си, както и подобряване на цялостното им представяне на пазарите в глобален мащаб. Сред одобрените компании могат да се видят най-вече американски компании, но не липсват и достатъчно европейски и японски бизнес организации.

 

Митко ДИНКОВ

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *