Най-много безработни среднисти

Над 265 600 са безработните в България през второто тримесечие на годината. В сравнение със същия период на 2015 г. броят им намалява с около 65 000, а коефициентът на безработица пада с 1,9%. Това показват данни на НСИ.

 

Продължава тенденцията повече мъже да са незаети (155 700 души). От всички безработни 12,9% са с висше образование, 48,9% – със средно, и 38,2% – с основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (от една или повече години) са 161 100 души или 60.6% от всички безработни лица. На годишна база броят им намалява с 1,3 на сто. От общия брой на незаетите близо 40 000 души (14.3%) търсят първа работа.

30,6% от населението на възраст между 15 – 64 години е икономически неактивно. 11,1% от него са обезкуражени лица – такива, които дори не търсят работа. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. те намаляват с близо 7000 души, информира expert.bg.

Общият брой на заетите лица над 15 г. е 3 033 400 души. Броят се увеличава със скромните 0,8% на годишна база. 63,2% от заетите работят в сектора на услугите, в индустрията работят 29,5 на сто, а в селското, горското и рибното стопанство – 7,4 на сто.

От всички заети 3,6% (109 000 души) са работодатели, 7,7% – самостоятелно заети (без наети лица), 88% – наети лица, и 0,7% – неплатени семейни работници. От наетите лица повече са тези, които работят в частния сектор – 74,6 на сто. 4,5% от всички наети пък са на временна работа.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 68%, съответно 71,3% за мъжете и 64,6% за жените. Спрямо второто тримесечие на 2015 г. този коефициент се увеличава с 1.4 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 1.5 процентни пункта, а при жените – с 1.2 процентни пункта.

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *