Най-ниски са заплатите в област Монтана

Най-ниски нива на заплатите са в Монтана, а най-високите заплати на ниво областни градове са в Разград, където се наблюдава спад на разликата спрямо средната заплата за страната между 2007-2017 г.

Резултат с изображение за депозити и кредити

Данните представи главният редактор Георги Вулджев от Експертен клуб за икономика и политика (ЕКИП) при представянето на най-новия им доклад – „Икономическо състояние и развитие на малките областни центрове в България“ на пресконференция в БТА.

В изследването попадат областните градове на Смолян, Ловеч, Кърджали, Кюстендил, Разград, Монтана, Търговище и Силистра. От ЕКИП смятат темата за особено важна, с оглед на наближаващите избори за местна власт и освен на отговорните институции, те ще предоставят данните на кандидатите за кметове и общински съветници в съответните населени места, за да могат по-лесно да маркират основните проблеми и приоритети в предстоящия им мандат, информира news.bg.

Към 2018 година община Смолян има най-високи нива на общински дълг от всички общини с над 13 млн. лв. По отношение на данъците няма нито значителна разлика между общините, нито значителна разлика в ставките от 2008 г. насам. Изглежда, че общините не гледат на политиката спрямо местните данъци като удачен инструмент за стимулиране на местното развитие. Монтана и Смолян се открояват като двете общини усвоили европейски средства.

Икономическата активност и инвестициите за областните градове не изостават от средните за страната нива на Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност. Най-висок БВП на глава от населениет има в Смолян, Търговище. Разград и Монтана. Община Смолян е лидер по отношение на коефициентите на икономическата активност и заетост.

По отношение на демографската ситуация в страната всички общини с изключение на Кърджали и Кюстендил имат естествен прираст, който е по-нисък от средните за страната нива. Забелязва се осезаемо влошаване спрямо 2008 г., когато общините имат по-висок естествен прираст от средния за страната. През 2008 г. Разград, Търговище, Кюстендил, Кърджали и Смолян имат естествен прираст по-висок от средния за страната.

Състоянието на инфраструктурата в горепосочените общини е сравнително сходно. Смолян изостава от другите и няма пътища от първокласно качество, няма и жп линии. Смолян е лидер в показателните за дейността на туристическия бранш, в Ловеч и Силистра имат материална и леглова база, където могат да развиват туризъм, но не се усвоява добре.

Препоръките на ЕКИП са, че данъчната политика е необходим инструмент за стимулирането на развитието на малките областни центрове, опит с обособени икономически-индустриални зони, общините Ловеч, Силистра и Кюстендил се открояват като общините, които имат нужда от най-амбициозна политика за икономическо развитие, рентабилността на общинските финанси в Кърджали и Смолян има нужда от подобрение и подобрение на инфраструктурата в Смолян.

Икономистът Стоян Панчев призова политиците да използват данни, реални числа и да се съсредоточват върху реалните факти, а не върху популизма.

Според Вулджев общините като цяло трябва да се стремят към данъчна децентрализация и данъчна автономност от държавата.

„Само така ще могат по най-добрия начин да се възползват от специфичните дадености на всеки край и, конкурирайки се помежду си, да подобряват икономическите си показатели“ смята Георги Вулджев.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *