Най-ниски такси за теглене на суми в брой с дебитна карта

Често се случва конкретната банка-издател на картата, която притежаваме да няма банкомат (АТМ) наоколо, в резултат на което прибягваме до най-близкото устройство, собственост на друга банка. В този случай таксите са от 3 до 5 пъти по-високи, отколкото ако операцията се извършва на банкомат, собственост на банката-издател.

При теглене на пари с дебитна карта от банкомат на банката или чужд банкомат всяка банка удържа различни такси.  В коя банка е по-изгодно да имам дебитна карта? В тази връзка публикуваме проучване, направено от екип на moitepari.bg, имащ за цел да представи информация, актуална към момента, относно банките-издатели на дебитни карти.

Справка от тарифите на търговските банки сочи, че таксата при една от основните операции, извършвани с дебитна карта и по-конкретно такса за теглене на суми от банкомат (АТМ) на банката-издател при около 80% от банките е с един и същ размер.

 
Позиция

Банка

Теглене на суми в брой от
банкомат на банката-издател

1 БАКБ Без такса
 2 Ти Би Ай – Mastercard Gold Без такса за първите 20
транзакции на година. Всяка
следваща се таксува с 0,99 лв.
 3 Общинска банка 0,2 лв.
 4  ЦКБ  0,3 лв.
 5  Уникредит Булбанк  0,3 лв.
 6  Тексим Банк  0,3 лв.
 7 Райфайзенбанк – Mastercard  0,3 лв.
 8  Прокредит  0,3 лв.
 9  Пощенска банка  0,3 лв.
 10  ОББ – Visa  0,3 лв.
 11  Интернешънъл Асет Банк  0,3 лв.
 12  Инвестбанк  0,3 лв.
 13  ДСК – Mastercard PayPass 0,15% мин. 0,30 лв. (0,60 лв.)
 14  Алианц  0,3 лв.
 15  Fibank – Mastercard  0,3 лв.
 16  Търговска банка Д  0,3 лв.
  • Данните са актуални към 26.10.2021 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица


    Припомняме, че през 2013 г. ЕК изготви предложения, които намериха приложения в директива, с цел постигане на прозрачност и съпоставимост между таксите по разплащателни сметки. За да отговорят на тези изисквания, търговските банки бяха задължени да предоставят на клиентите си, преди посписване на договор, т. нар. „формуляр за банковите такси“. Този документ съдържа актуална информация за най-често срещаните такси при използване на дебитна карта/ разплащателна сметка и може да послужи за съпоставимост при ибор на обслужваща търговска банка.

Често се случва конкретната банка-издател на картата да няма банкомат (АТМ) наоколо, в резултат на което прибягваме до най-близкото устройство, собственост на друга банка. В този случай таксите са от 3 до 5 пъти по-високи, отколкото ако операцията се извършва на банкомат, собственост на банката-издател.

Позиция

Банка

Теглене на суми в брой
от чужд банкомат

1 Ти Би Ай Банк – MasterCard Gold Без такса за първите 20
транзакции на година. Всяка
следваща се таксува с 0,99 лв.
 2 Прокредит Без такса за суми до 2000 лв.
 3 БАКБ 0,80 лв.
 4  ДСК – Mastercard PayPass 0.2% мин. 1,5 лв. (0,8 лв.)
 5  Общинска банка  1,00 лв.
 6  Тексим Банк  1,1 лв.
 7  Интернешънъл Асет Банк  1,1 лв.
 8  Алианц  1,1 лв.
 9  ОББ – Visa  1,2 лв.
 10  Търговска банка Д  1,2 лв.
 11  Инвестбанк  1,25 лв.
 12  ЦКБ  1,3 лв.
 13  Пощенска банка  1,3 лв.
 14  Райфайзенбанк – Mastercard  1,3 лв.
 15  Уникредит Булбанк  1,5 лв.
 16  Fibank – Mastercard  1,5 лв.
  • Данните са актуални към 26.10.2021 г. и се отнасят за стандартни банкови карти за физически лица

    Първите две банки, които не начисляват такса при теглене на суми в брой от чужд банкомат имат някои ограничения, свързани с честотата на извършваните операции/ транзакции, както и по отношение размера на сумите, които се изтеглят.

www.financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *