Намаляване на млякото е субсидирано с 500 х. лв.

Намаляване на произвежданото у нас мляко е причината, поради която Държавен фонд „Земеделие“ вече изплати 522 000 лева на животновъди, одобрени за участие в първия транш по Схемата за намаляване на производството на краве мляко съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията, съобщиха от фонда.

Ще припомним първите аргументи, с които този регламент беше приет за изпълнение от страните членки. На първо място това, че млекопреработвателната промишленост е изправена пред смущения на пазара, дължащи се на несъответствието между търсенето и предлагането в световен мащаб, за които играе роля удължаването на действието до края на 2017 г. на руската забрана за внос на селскостопански продукти и храни с произход от Съюза. На втора място бе изтъкнато, че в  световен план търсенето на мляко и млечни продукти отбеляза лек ръст през 2015 г. и през първите месеци на 2016 г., но много по-нисък в сравнение с производството. И на трето: Като цяло предлагането на мляко в световен мащаб се увеличаваше през 2015 г., като общо ръстът на производството в Съюза, Съединените щати и Нова Зеландия стигна до около 4,5 милиона тона, а общият износ от Съюза и тези две трети държави в еквивалент мляко намаля с около 200 000 тона.

Животновъдите, реализирали планираните количества на намаление на производството на краве мляко, трябваше в срок до 14 февруари да докажат пред ДФ „Земеделие“, че през месеците октомври, ноември и декември 2016 г. действително са намалили количеството на доставките си на краве мляко към първи изкупвачи спрямо същите месеци на 2015 година. Фермерите трябваше да представят заявление по образец, към което да приложат документи, удостоверяващи общото количество краве мляко, предадено на изкупвачи за периода.
От 304 одобрени в първия етап на схемата животновъди, заявления за плащане в определените срокове са подали 226 стопани. Те са заявили намаление на производството общо с 5 246 тона краве мляко. Към момента са изплатени субсидии по 88 от подадените заявления, останалите 138 са подготвени за плащане или са в процес на извършване на проверки на място от ДФ „Земеделие“.
Подпомагането по Схемата за намаляване на производството на краве мляко е 0,14 евро/кг за одобрения обем. Конкретният размер на подпомагане се изчислява съгласно условията на делегиран регламент (ЕС) 2016/1612 на Комисията.
От ДФЗ припомнят, че срокът за подаване на заявленията за плащане по схемата за втория период на намаление изтича на 17 март.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *