Намалява производството на вино, текстилни изделия и месо

От началото на година до края на септември 2010 г. намалението на годишна база е с 18.8%. Специалистите на СФБ Капиталов пазар АД отчитат и намаление на вноса на минерални горива на годишна база с 8.6%. Разчетите показват, че през третото тримесечие на 2010 г. за продажби на вътрешния пазар в България са предоставени с 19.9% по-малко минерални горива, а през цялото деветмесечие – с 24.2%. За периода юли, август и септември се наблюдава и намаление на производството на вино. През третото тримесечие на 2010 г. тенденцията на намаление на вноса на вино в България на годишна база е прекъсната. В сравнение с третото тримесечие на 2010 г. вносът се увеличава с 38.8%. За първите девет месеца на 2010 г. вносът е по-малък с 13.9% на годишна база. През първите девет месеца на годината намалението на износа е 6.1 пъти по-голямо от спада при вноса, от което положителното салдо се свива с 10% на годишна база. Намалението на производството в консервната промишленост в България през третото тримесечие на 2010 г. е прекъснато, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. На годишна база е отчетено увеличение от 7%. Увеличението на оборота от продажби на продукция и стоки и извършени услуги продължи като спрямо същия период на 2009 г. прирастът е 11.4%. През третото тримесечие на 2010 г. продължи намалението на внесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци, като на годишна база вносът е по-малък с 8.4%. Продължи и увеличението на износа. На годишна база той нараства с 12.5%. През третото тримесечие предприятията от сектора са продали на вътрешния пазар повече само доматено пюре, стерилизирани плодове и зеленчуци, замразени плодове, конфитюри и желета. Българската текстилна промишленост отчита към края на трето тримесечие на 2010 г. годишен ръст от 3.3%, което прекъсва досегашната тенденция за непрекъснат спад, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. За деветмесечието производството е по-малко със 7.2% в сравнение с предишната година. През третото тримесечие на 2010 г. вносът е по-голям с 18.6% на годишна база, а за деветмесечието – с 4.6%. Тенденцията на намаление на износа е прекъсната. През третото тримесечие увеличението е с 14.3%. През деветмесечието обаче има спад с 1.8%. Продължава тенденцията на неблагоприятно изменение на структурата на износа в текстилната промишленост. Износът на прежди расте, а на тъкани намалява. През третото тримесечие на 2010 г. са по-големи продажбите на памучни тъкани за спално бельо, за ризи и блузи, за облекло, щрайхгарни тъкани, щрайхгарни прежди, прежди от непенирани памучни влакна. През третото тримесечие на 2010 г. продължи да се увеличава вносът на шивашки изделия като в сравнение със същия период на 2010 г. прирастът е 22.6%. Продължава и увеличението на износа – с 11.3% на годишна база през третото тримесечие. За цялото деветмесечие увеличенията на вноса и износа са съответно с 5.6% и с 4.5%. Основната част от продукцията на шивашката промишленост се изнася. Продажбите на производителите на облекла на вътрешния пазар са само около 2% от произведените количества. На годишна база продадените шивашки изделия намаляват с 2.4%. Производството на предприятията от месната промишленост в България отчита спад на годишна база за седмо поредно тримесечие. През периода юли-септември на 2010 г. производството намалява с 12.5% спрямо същия период на 2009 г. Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги също намалява на годишна база – с 11.4%. На годишна база през третото тримесечие на 2010 г. наблюдаваните предприятия са продали повече месо от свине, едър рогат добитък и колбаси, и по-малко месо от птици. Реализираните продажби през деветмесечието на 2010 г. са по-големи по всички основни групи продукти. През третото тримесечие на 2010г., дървообработващата промишленост в България отчита ръст на производството, показва обзорният анализ на СФБ Капиталов пазар АД за развитието на сектора. На годишна база прирастът е с 21.1%. Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги в дървообработващата промишленост също се увеличава – с 14% на годишна база. Започналото през второто тримесечие на 2010 г. увеличение на вноса на годишна база продължава и през третото. В сравнение със същия период на 2009 г. има увеличение с 4.8%. През деветмесечието има намаление с 3.6%, което основно се дължи на големият спад през първите три месеца на годината (с 38.9%). Дървообработващата промишленост отчита увеличение на износа на годишна база за четвърто поредно тримесечие – с 57.6% на годишна база. През деветмесечието прирастът е с 44.2%. Резултатите показват, че през третото тримесечие на 2010 г. на годишна база, както и през цялото деветмесечие, са по-големи продажбите на плочите от дървесни частици, на фурнирните листове и развиван фурнир за шперплат. През 3-то тримесечие на 2010 г. мебелната промишленост в България отчита ръст в производството от 9.4% на годишна база. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 8%. Оборотът от продажби на продукция и стоки и извършени услуги се увеличава с 9.5% на годишна база, а спрямо второто тримесечие на 2010 г. – със 17.8%. Започналото през третото тримесечие на 2008 г. намаление на вноса на мебели на годишна база е прекъснато през третото тримесечие на 2010 г. На годишна база е отчетен ръст от 7% в стойностно изражение на внесените в страната мебели. Възстановяването на износа продължава и през третото тримесечие на 2010 г. На годишна база увеличението на износа е с 18.5%. Положителното салдо нараства с 46.8% на годишна база, което се дължи на 3.8 пъти по-голямото увеличение на износа спрямо вноса. Основната част от произведените в България мебелите от метал са предназначени за износ. Производителите са продали на вътрешния пазар около 21% от произведените от тях мебели от метал през третото тримесечие.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *