Намаляха активите на инвестиционните фондове

Към края на юни 2016 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни  фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на общо 2235.5 млн. лева. Техният размер показват намалява със 17 млн. лева (0.8%) в сравнение с юни 2015 г. (2218.5 млн. лева) и със 149.3 млн. лева (6.3%) спрямо март 2016 г.

 

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни 2016 г. е 2.5%, при 2.6% от БВП към юни 2015 г. и 2.7% към март 2016 г.

Това показват обявените днес данни на БНБ за второто тримесечие на 2016 година.

1. Размер и структура на активите

Към края на юни 2016 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 859.9 млн. лева, като спрямо същия месец на 2015 г. (848.1 млн. лева) те се увеличават с 11.7 млн. лева (1.4%). В сравнение с март 2016 г. (799.8 млн. лева) активите се увеличават с 60.1 млн. лева (7.5%).

Към края на второ тримесечие на 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 30.2 млн. лева (11%) до 305.3 млн. лева при 275.1 млн. лева към юни 2015 г., а активите на балансираните фондове се увеличават с 40.4 млн. лева (29.5%) до 177.2 млн. лева при 136.8 млн. лева към края на юни 2015 г.

Спрямо март 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 20.6 млн. лева (7.2%), а на балансираните фондове – с 19.8 млн. лева (12.6%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 58.6 млн. лева (13.5%) до 375.8 млн. лева към юни 2016 г. при 434.4 млн. лева към края на юни 2015 г. В сравнение с март 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват с 19.7 млн. лева (5.5%).

Към края на юни 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-висок относителен дял 43.7% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 51.2% към юни 2015 г. и 44.5%

към март 2016 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 35.5% от общата сума на активите към юни 2016 г. при относителен дял от 32.4% към юни 2015 г. и 35.6% към март 2016 г.

 

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни 2016 г. спрямо същия месец на 2015 г. депозитите намаляват със 115.1 млн. лева (33.5%) до 228.1 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 52.9 млн. лева (22.6%) до 287.4 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 45.7 млн. лева (24.4%) до 233.3 млн. лева. В сравнение с март 2016 г. депозитите се увеличават със 17.4 млн. лева (8.2%), инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 23 млн. лв. (8.7%), а тези в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 11.7 млн. лева (5.3%). Към края на юни 2016 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 33.4%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 27.1% и депозитите – 26.5%, при съответно 27.6%, 22.1% и 40.5% към края на юни 2015 г.

Към март 2016 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат отново акции и други форми на собственост – 33.1%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 27.7% и депозитите – 26.3%.

Към края на второ тримесечие на 2016 г. основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 61.7% и в евро – 30.6%, при съответно 72% и 18.2% към юни 2015 г. Към март 2016 г. активите, деноминирани в български лева, са 61.5%, а тези в евро – 30.6%.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2016 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 120.2 млн. лева (38.2%) до 435.2 млн. лева при 315 млн. лева към края на юни 2015 г., а в страните от Европейския съюз нарастват с 9.7 млн. лева (8.3%) до 125.8 млн. лева при 116.1 млн. лева към края на юни 2015 г. В сравнение с март 2016 г. инвестициите в България се повишават с 25.1 млн. лева (6.1%), а тези в останалите страни от Европейския съюз нарастват с 11.2 млн. лева (9.8%), информира infostock.bg.

Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 70.9% спрямо 66.8% към края на юни 2015 г. и 71.4% към март 2016 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от Европейския съюз, като към юни 2016 г. той е 20.5% при 24.6% към края на юни 2015 г. и 20% към март 2016 г.

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *