НАП подсеща за корпоративните данъци

НАП започна кампания, с която напомня на дружества, които все още не са заплатили декларираните от тях корпоративни данъци, че срокът за това изтече. Приходната агенция уведомява своите клиенти за просрочените им задължения чрез унифицирано електронно съобщение.

Срокът за подаване на фирмените декларации изтече на 31 март 2017 г. В същия срок дружествата трябваше да заплатят и дължимите корпоративни данъци. Детайлни справки за дължимите данъци и осигурителни вноски, клиентите на НАП могат да направят чрез портала на НАП с електронен подпис и ПИК.

Напомня се, че на облагане с корпоративен данък подлежи печалбата на местните юридически лица;   печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридическите лица.

Кой плаща корпоративен данък? Това се по закон местните юридически лица – търговски дружества, местните юридически лица, които не са търговци – за печалбата им от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, местните неперсонифицирани дружества и осигурителни каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност, чуждестранните неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност.

Корпоративен данък не заплащат лицата, които подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в част пета от ЗКПО: бюджетните предприятия; организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби.

Съгласно чл. 218, ал. 2 от ЗКПО организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. Следователно за дейностите си извън подлежащите на облагане с алтернативен данък, тези лица са задължени за корпоративен данък.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *