Нараства износът ни за ЕС

През периода януари – май 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 3.5% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 11 991.6 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Обединеното кралство, които формират 69.3% от износа за държавите – членки на ЕС.

 

През май 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 4.4% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 396.4 млн. лева. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – май 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти” (29.0%) и „Храни и живи животни” (27.4%) (табл. 4 от приложението).

Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (38.1%). Вносът на България от ЕС през периода януари – май 2016 г. намалява с 0.9% спрямо същия период на предходната година и достига 13 159.0 млн. лв. по цени CIF (табл. 1 и 2 от приложението).

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария. През май 2016 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, нараства с 0.9% в сравнение с май 2015 г. и е в размер на 2 609.9 млн. лева информира pik.bg.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – май 2016 г. спрямо съответния период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (25.5%).

Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (36.2%). Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – май 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 167.4 млн. лева.

По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 291.5 млн. лева пише БГНЕС.

Орлин Делев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *