Нарязват кораб за скрап със средства от ОП Рибарство

Бенефициентът е сключил договор за покупко-продажба на кораба за скрап с лицензирана компания за търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Корабът, който е извършвал стопански риболов в българската част на акваторията на Черно море, е с дължина 14,20 м и тонаж 16,94 бруто тона.
Мярка “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“ има компенсаторен характер и се финансира от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Безвъзмездната помощ е до 100% от размера на изчислените премии. От тях 85% са европейски средства и 15% – доплащане от държавния бюджет.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *