Населението на България изчезва

Населението на България изчезва по естествен път. За 30 години сме намалели с 1 936 566. Това стана ясно от годишния Доклад за състоянието на националната сигурност през 2017 година. Документът бе приет на вчерашното заседание на Народното събрание.

Резултат с изображение за население на българия

В него е посочено, че демографската прогноза на „Евростат“ за България за периода 2016 – 2070 година показва трайна тенденция за намаляване на населението в дългосрочна перспектива с 30%. От 7,1 млн. души през 2016 година на 4,9 млн. през 2070 година.

Основните фактори за това са ниските нива на раждаемост, миграцията и смъртността. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението.

Най-значима демографска тенденция е процесът на застаряването. До 2060 година населението в трудоспособност възраст (15-64г.) се очаква да намалее с 39%, а населението на 65 години и повече да се увеличи с 23%. По данни на НСИ към 31.12.2017 година населението е 7 050 034. В сравнение с 2016 г. населението е намаляло с 51 825 души или с 0,27 %. Мъжете са 3 422 409 (48,5%), а жените – 3 627 625 (51,5%). Раждаемостта продължава да намалява – през 2017 година са родени 64 359 деца. В сравнение с 2016 година броят на живородените е намалял с 1029. От 1991 година се наблюдава трайна тенденция за увеличаване на абсолютния брой на извънбрачни раждания. Средният относителен дял нараства от 18,5 % през 1992г. на 58,9% от всички раждания през 2017 година.

В доклада е посочена трайна тенденция на напускане от страната от млади българи. През 2017 година 31 586 българи са променили адреса си в страната с такъв в чужбина. Всеки втори емигрант е на възраст 20 – 39 години, което прави над 55% от напускащите страната ни. Българи трайно се заселват в Германия, Великобритания и Испания, инфрмира в.Труд.

Най-младите под 20-годишна възраст са 14,6%, а над 60 години са 6,9%, В доклада за националната сигурност е посочено, че въпреки намалената интензивност, в сравнение с предходни години, миграционните потоци запазват своята устойчивост. Като причини са посочени продължаващите конфликти в Близкия Изток и Северна Африка, както нестабилното социално-икономическа и политическа ситуация в страни от Близкия Изток и Централна Африка.

България като външна граница е подложена на миграционен натиск, пише в документа. През 2017 година са регистрирани 8044 опита на граждани от трети страни да преминат през границите на страната ни.

„Наблюдава се тенденции значителна част от мигранските потоци да заобиколи страната ни и да се насочат към Италия, Гърция (по море), Македония (по суша) до икономически по развитите страни от Централна и Западна Европа“, пише още в документа.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *