Наследници на „Каменица“ получиха правосъдие в Страсбург

С решение на Министерския съвет, с което се изпълнява присъда на Европейския съд за правата на човека в Страсбург, на тримата жалбоподатели ще бъдат изплатени и 1460 евро за направените от тях по делото разходи и разноски.
Наследниците на „Каменица” се обръщат към съда в Страсбург след като у нас магистратите отказват да образуват дело по жалбата им срещу решение на Министерството на икономиката.
Паул, Виктор и Йоханес Пютер са наследници на 9,3 процента от национализираната пивоварна Каменица. По закона за реституцията през 1992 година те получават дела си от земята и сградите на бирената фабрика в Пловдив. През същата година отбаче влиза в сила Законът за приватизация на държавните и общински предприята и фамилия Пютер настоява да бъде компенсирана с акции от приватизираното на 70 процента дружество. Според Агенцията за приватизация наследниците имат право на 12 хиляди акции или 8 процента от активите.
Впоследствие обаче Министерството на икономиката намалява дела на семейството като му дава 998 акции от пивоварната, представляващи 0,65 процента. След като наследниците обжалват това решение, българските съдилища приемат, че приватизационната оценка и определеното въз основа на нея обезщетение под формата на акции не подлежат на съдебен контрол.
На 14 ноември 2002 г. Паул, Виктор и Йоханес завеждат дело в Страсбург, тъй като смятат, че в България им е отказан справедлив процес. Тримата настояват за компенсация от 80 000 евро.
В края на миналата година Европейският съд по правата на човека реши, че българските магистрати са отказали на семейство Пютер достъп до правосъдие и задължава съдилищата в България да преразгледат делото „Пютер“. С 8- те хиляди евро, гласувани днес от правителството, се компенсират понесените неимуществени вреди от наследниците.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *