Натрупаните негативни очаквания от кризата не могат да се преодолеят

Редовното наблюдение на потребителите, проведено от Националния статистически институт през юли, показва повишаване на общия показател „доверие на потребителите“ с 5.5 пункта спрямо април.
Това сочат данни на НСИ, разпространени днес и цитирани от БТА. Относително повече нараства „доверието“ на населението в селата като увеличението на показателя е с 6.4 пункта при 5 пункта за населението в градовете.
По отношение на развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца известна част от потребителите са променили спрямо април 2009 г. своите оценки от отрицателни към неутрални или положителни. Същевременно анкетата регистрира значително по-благоприятни очаквания за икономическата ситуация през следващите дванадесет месеца. (Балансовите показатели се повишават съответно с 4.1 и 16.9 пункта).
В сравнение с три месеца по-рано леко се подобрява оценката на потребителите при настоящата икономическа ситуация да се правят разходи за предмети с дълготрайна употреба и съответно по-влошена e оценката да се правят спестявания. По-благоприятни спрямо април са оценките на потребителите по отношение на изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца. Традиционно мненията са, че цените са се повишили, но продължават да се увеличават тези, че цените не се променят или се понижават, в резултат на което балансовият показател пада с 11.8 пункта.
По-малко негативизъм има и в инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца – 8.5 пункта подобрение на показателя. По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца вижданията се изместват също към по-умерените мнения – от „рязко ще се увеличи“ към „слабо ще се увеличи“, „ще остане на същото ниво“, и дори в ниска степен към положителните – „слабо ще се намали“.
Средното изменение на мненията е в посока на понижение с 4.7 пункта на балансовия показател, което обаче не може да компенсира натрупаните негативни очаквания по отношение на безработицата, регистрирани при предходните две наблюдения през тази година, когато показателят скача съответно с 29.5 пункта през януари и с 15.9 пункта през април.
За промените във финансовото състояние на домакинствата през последните дванадесет месеца песимистите са повече от оптимистите и са почти толкова колкото преди три месеца. За следващите дванадесет месеца има нарастване на положителните очаквания по отношение на финансовото състояние на домакинствата – 4.4 пункта подобрение на показателя.
Това обаче все още не е съпроводено с по-високи очаквания за спестявания, покупки на коли, покупка или построяване на жилище или подобрения в дома през следващите дванадесет месеца.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *