НЕК ще участва в строежа на каскадата „Горна Арда

Правителството определи „Хидроенергийна компания „Горна Арда“ АД за инвеститор на каскада „Горна Арда“. Проектът предвижда изграждането на три нови хидровъзела – „Мадан“, „Ардино“ и „Сърница“ в горния участък на р. Арда. Общата им инсталирана мощност ще бъде 174,2 MW, а очакваното средногодишно енергийно производство е 440 GWh.

Срокът за изпълнението му е между 5 и 8 години, заяви енергийният министър Трайчо Трайков.
Построяването на съоръжението ще повлияе позитивно за развитието на Западните Родопи, където има висока безработица. „През първите две години ще бъдат разкрити около 700-900 работни места. При пълното разгръщане на строителните работи по трите обекта ще бъдат ангажирани 2400-2700 души“, заяви още министърът.
„В момента разполагаме със стари оценки за проекта, според които той струва 310 млн. евро. Очакванията са, че към момента изграждането на каскадата ще струва около 500 млн. евро“, отчете Трайчо Трайков
Министърът каза още, че в акционерното дружество, което ще изгражда каскадата, към момента влизат НЕК и наследникът на фалиралата турска компания „Джейлан холдинг“ – CCG. От пролетта на тази година има споразумение между НЕК, австрийския консорциум Alpine Bau и EVN, от една страна, и между австрийците и CCG – от друга, за прехвърляне на дела на CCG към австрийския консорциум. Делът е около 30%. Така се предвижда акционери в дружеството да бъдат НЕК, EVN и Alpine Bau.
Има заведен иск в Парижкия арбитражен съд за 75 млн. евро от CCG. От 25 май тази година искът е прекратен за 4 месеца. Срокът на иска изтича на 14 септември, припомни още енергийният министър. „Опитваме се да бъдем максимално оперативни, за да не бъде подновено делото по арбитражния иск“, каза още Трайков.
Реализирането на проекта е в съответствие с целите на страната за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). До 2020 г. 16% от крайното енергийно потребление трябва да бъде от възобновяеми енергийни източници.
Министерският съвет днес одобри и писмо за подкрепа за реализиране на инвестиционния проект. То не представлява държавна гаранция, не натоварва допълнително държавния бюджет и не поражда финансови задължения за държавата. Документът ще бъде подписан от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. С утвърждаването му ще стане възможно окончателното структуриране на „Хидроенергийна компания „Горна Арда“ АД.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *