Необходимост от кооперативно кредитиране в България

  1. Роля на кооперативното кредитиране в Европа и света

Основен проблем на всички децентрализирани пазарни банково-финансови системи е недостигът на средства за дребните заемополучатели. Това е характерно както за финансовите системи от контролен (континентален) тип, така и за пазарно-ориентираните (англосаксонски) системи. Причината е във високите разходи за селекция, мониторинг и управление на заемополучателите.

Традиционният метод за намаляване на разходите за мониторинг, а именно делегираният мониторинг, т.е. прехвърляне на мониторинга върху централизирана банкова институция, е неефективен поради големия брой дребни клиенти.

Кооперативното кредитиране представлява специфична форма на преодоляване на кредитния риск и недостига на средства в сектора на дребните и средните предприятия. Това се постига чрез елементи на солидарност при кредитния риск и колективно спестяване при формирането на финансовия ресурс. Следователно, кооперативното кредитиране е инструмент за повишаване на ефективността от използването на ресурсите на финансово-икономическите системи.

Конкретните форми на кооперативно кредитиране се характеризират със значително национално, регионално и отраслово многообразие.

Независимо от това, кооперативното кредитиране заема висок и относително постоянен дял в банково-кредитните системи на практически всички развити страни с пазарни икономики. Това е така, защото кооперативното кредитиране е необходим компонент на всяка ефективна и устойчива финансова система. Понастоящем на кооперативния сектор се падат около 40% от кредитно-депозитния пазар в ЕС, като този дял достига 70% във Франция и около 60% в Германия. Кредитните кооперации (credit unions) имат силни позиции в икономиките на САЩ и Великобритания. В периода преди глобалната финансова криза кредитните кооперации в областта на жилищното строителство (building societies) в САЩ и Великобритания загубиха временно позиции поради изместването им от агресивната политика на търговските банки в областта на жилищно-ипотечното кредитиране. Именно това обаче се оказа основната причина за глобалната финансова криза.

Поуките от кризата, според Европейския икономическия и социален комитет, се свеждат до необходимост от затягане на изискванията към банковото кредитиране и прилагането на гъвкави условия с цел стимулиране на кооперативния кредит, като един от инструментите за динамизиране на икономиките на европейските страни.

Проф. д-р Ганчо ГАНЧЕВ

Бел. ред: Редакцията на електронното списание „Финанси“ и сайта Financebg.com отделят особено внимание на темата за кооперативното кредитиране. Като партньори на Съюза на икономистите в България предлагаме темата и на всички, които имат мнение и желание да споделят вижданията си за тази форма на кредитиране в България. Още повече, особено малкият и средният бизнес, както и агропроизводителите, имат сполучливи примери от зората на възраждането на националната икономика след Освобождението. „Българска асоциация на кредитните кооперации и организации за микрофинансиране“ /БАККОМ/ и „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството“ /КЕФП/ си поставят за цел да подпомогнат кооперативното кредитиране и микрофинансиране, като съчетаят българската традиция и съвременните европейски модели за етично финансиране. Да поставят в България темата за етичното и алтернативното финансиране, етиката в икономиката и нейната неразривна връзка с дигиталните технологии на бъдещето. На тази тема е посветена и Международната конференция, която ще се проведе на 27 и 28 септември по време на Есенния панаир в Пловдив.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *