НЗОК отчита дълг от 135 млн. лв.

Натрупаните просрочени задължения на НЗОК към 31 декември 2018 г. са 135 млн. лв. Тези средства са разчетени в бюджета на Здравната каса както за 2019 г. така и за 2020 г., когато трябва да приключат изплащанията на натрупаните просрочени задължения.НЗОК отчита дълг от 135 млн. лв.

Резултат с изображение за нзок

Това се посочва в годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 г., представен от заместник-министъра на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК Жени Начева.

През 2018 г. са издадени 609 формуляра за планово лечение в чужбина, на територията на друга държава-членка на Европейския съюз. Сред тях са Германия с 342 разрешения, Франция – 72, Австрия – 70, Белгия – 44, Великобритания – 26, Швейцария – 26 и Италия – 12.

Най-честите заболявания за хората, които се издават такива формуляри са онкологичните, хематологичните, тумор на панкреас, карцином на бял дроб, матка и яйчници, чернодробни метастази, урологични и онкологични заболявания, очни заболявания и ортопедични заболявания, информира news.bg.

Броят на издадените формуляри по линия на центъра „Фонд за лечение на деца“ е 256. 127 от тях са за Германия, 33 за Франция, 32 за Австрия и други. Анализът показва, че формулярът се е издавал за лечение на ортопедични операции, коригиращи церебрални парализи, туморни образувания и други.

По отношение на отчета за болничната медицинска помощ през 2018 г. НЗОК работи с 368 договорни партньора в болничната медицинска помощ, от които 316 са лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, 39 договорени партньори в СИМ и 13 диализни центъра.

В извънболничната медицинска помощ има сключени договори през 2018 г. с 3 686 договорни партньора. Договорените партньори в специализираната и медико-диагностичната дейност са 3 600 и близо 6 000 в денталната помощ.

Нарушенията в сферата на извънболничната медицинска помощ в областта на профилактиката са около 12 000 нарушения от извършените проверки. Средно за страната около 39% от здравноосигурените лица са се обърнали към джипитата за извършване на профилактични прегледи. Близо 90% са извършените изследвания в областта на клиничната лаборатория.

В областта на лекарствата за домашно лечение през 2018 г. броят на новите непатентни наименования е 18 включени, а за тях е имало 27 нови лекарствени продукти. Трайна е тенденцията, когато се появи нов иновативен лекарствен продукт през първата година разходът да бъде един и после да нараства. Като пример Жени Начева посочи, че тези лекарства, които са се появили за първи път през 2016 г. разходът е бил 41 млн. лв., а през 2018 г. за тези лекарствени продукти навлезли за първи път на пазара са били заплатени 81 млн. лв.

Хората, които са получили лекарства и са се обърнали към НЗОК са над 1,5 млн. От тях 60% от лекарствата за домашно лечение или в размер на над 500 млн. лв. са лекарства по протоколи. От лекарствата по групи „общи заболявания“ са заплатени над 685 млн. лв., като средства задържат нивото си от предходната 2017 г. За онкологични заболявания разходът е близо 17 млн. лв. с ръст от 10% и за трансплантирани пациенти ръст над 8% или над 3 млн. лв. заплатени средства.

Разходите по отделните заболявания – за ревматоиден артрит са заплатени над 80 млн. лв. през 2018 г. Над 88 млн. лв. са разплатените разходи за дихателната система. Около 17 лекарствени продукта формират разходи над 10 млн. лв.. Сред най-разходоемките лекарствени продукти са биологичните лекарствени продукти.

В структурата от разходите в приложение 2 на позитивния лекарствен списък или тези, които заплащаме на изпълнителите на болнична медицинска помощ, може да се отбележи, че през 2018 г. са включени нови 11 международни непатентни наименования срещу 19 лекарствени продукта.

Депутатите от Комисията по здравеопазване в Народното събрание приеха Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 г. с 12 „за“, 4 „против“ и 2 „въздържали се“. Законотворците приеха и Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. с 12 „за“, 0 „против“ и 6 „въздържали се“.

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *