Нова агенция ще следи за качеството на социалните услуги

Проектът на Закон за социалните услуги предвижда създаването на Агенция за качеството на социалните услуги. Това обяви социалният министър Бисер Петков при представянето на напредъка по изготвянето на Закон за социалните услуги.Проектът се очаква да бъде публикуван за обществено обсъждане на 15 октомври, а през ноември вече да е в Народното събрание.
Новата структура ще е изпълнителна агенция към министъра. Тя ще отговаря на лицензирането на доставчици за социални услуги, контрол върху качеството на услугите, ще оказва методическа помощ при разработването на стандартите, ще има възможност да налага имуществени санкции. Агенцията ще проверява спазването на правата на потребителите, които ползват социалните услуги, ще се грижи за ефективността на услугата и резултатите от нея.
По думите на министър Бисер Петков създаването на новата агенция е в отговор на вече немалкото случаи на сериозни проблеми в различни социални услуги. Идеята е качеството им сериозно да се подобри.
Законопроектът предвижда и държавата да гарантира минимален пакет от социални услуги, заложени в национална карта на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет. Услугите в националната карта ще бъдат планирани в зависимост от потребностите на населението в различни общини. Така се поема ангажимент от страна на държавата за създаване на пълна мрежа от социални услуги в дългосрочен план, отбеляза министър Бисер Петков. В момента се отчита недостиг и много чакащи.
Проектът предвижда да има общодостъпни безплатни услуги, които са насочени за всички, а не само към хора от уязвимите групи. В момента от безплатни услуги могат да се ползват само деца и пълнолетни без доходи. Безплатните услуги са свързани предимно с информиране, консултиране и подкрепа на родители по въпросите на ранното детско развитие и отглеждане на деца, ранна интервенция за увреждане, помощ в кризисна ситуация. Предвидено е тези услуги да се предоставят в срок от два месеца. Те ще бъдат ползвани без специално насочване.
Създават се и две нови услуги за заместваща грижа. Те са насочени към подкрепа на хора, полагащи неформална грижа за свои зависими близки, както и за деца, настанени извън семейството по закона за закрила на детето. Полагащите грижа ще имат право на безплатни почивки в рамките на всяка календарна година. Предвидено е тази услуга да може да се ползва годишно до 30 дни. Ще има и услуга в подкрепа на родители, полагащи неформална грижа за зависими членове на семейството.
Законопроектът предвижда да се облекчи достъпът до социални услуги чрез премахване на издаването на заповеди за социално настаняване.
Всеки човек ще има право на информация и консултация. Важно е, че се дава право на избор на хората сами да определят конкретният доставчик на услуга, докато досега дирекциите към АСП избираха доставчиците, уточни министър Бисер Петков.
Въвеждат се възможности за публично-частно партньорство – общината може да възложи на частен доставчик предоставянето на услуга, която не може сама да създаде.
Ще има възможности за сключване на споразумения между общини за предоставяне на услуги от няколко общини от цялата област. Сега предоставянето на услугите е лимитирано в рамките на общината.
Общините ще имат ключова роля при планирането на социални услуги, като анализът на потребностите ще е в основата на националната карта на услугите. Общински съвети ще приемат годишни планове за социалните услуги. Те ще извършват контрол и мониторинг, ще има и повече правомощия на кметовете по контрола.
Въвеждат се правила за по-правилното прилагане на финансовите стандарти, като за високоспециализираните услуги към основния стандарт се предвижда да се разработят и допълващи стандарти. Това е така, защото за услугите в т.нар. 24-часова грижа потребностите са по-високи по отношение на разходите, каза министър Бисер Петков.
По отношение на професионалистите в сферата се въвеждат изисквания за професионална компетентност на хората, регламентира се право на въвеждащо и надграждащо обучение.
Поема се ангажимент за финансиране само на услуги, включени в националната карта.
Към този момент в България има 1322 социални услуги с общ капацитет над 35 000 места. 630 са с услугите за деца, 692 са социлните услуги за пълнолетни. В тазгодишния бюджет сумата към общинските бюджети за тях е 231 милиона лева.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *