Новите акции на „Еврохолд България“ ще се търгуват от сряда

Ръководството на борсата вписа книжата от увеличението на капитала на „Еврохолд България“ АД. Новите 12 495 акции с номинал 1 лв. ще се търгуват от сряда, съобщиха от БФБ-София.

Така капиталът на холдинговото дружество се увеличава до 62 497 636 лв. Увеличението на капитала беше извършено чрез издаване на нови 12 500 646 обикновени поименни безналични акции, всяка от които с номинална стойност 1.00 лев и емисионна стойност 3.35 лева, пише в. „Дневник“.

Мажоритарният акционер „Българска Холдингова Корпорация“, притежаващ пряко 64%, а чрез свързани лица 70% от капитала на „Еврохолд България“ записа всичките полагащи му се акции от новата емисия.

„Еврохолд България“ отчете печалба за 2006 година (вкл. периода, в който двата преобразуващи се холдинга – „Еврохолд“ и „Старком Холдинг“ са оперирали самостоятелно) в размер на 9.70 млн. лева или 0.19 лв на акция. 5.96 млн. лв е печалбата на „Еврохолд България“ за периода след преобразуването.

Към 31.12.2006 г. активите на Холдинга възлизат на 172 млн. лева, като размерът на нетните му активи е 64.2 млн. лв. Дейността на „Еврохолд България“ е съсредоточена в 4 основни направления: Сектор Финанси, Сектор Автомобили, Сектор Производство и Сектор Недвижими имоти.

Близо 53% от печалбата на дъщерните компании за 2006 е генерирана от сектор Финанси. В структурата на „Еврохолд България“ АД са включени 20 дружества, от които 18 са реализирали печалба за 2006 г.

От началото на 2007 г. Холдингът придоби още две компании в Автомобилното си направление: „EuroLease Rent-A-Car“ („Axon Rent-A-Car“) – ексклузивен представител на „Budget Rent-A-Car“ за България, и „Каргоекспрес“ ЕООД – дилър на автомобилите Опел и Шевролет.

С придобиването на „EuroLease Rent-A-Car“ Холдингът затвърди позициите си в областта на оперативния лизинг. „Rent-A-Car“ компанията вече изцяло обнови автомобилният си парк като в момента разполага с над 300 автомобила.

За 2006 г. холдингът не предвижда изплащане на дивидент с оглед изпълнението на приетата през м. март 2007 г. средносрочна инвестиционна програма на стойност над 40 млн. лв, която цели постигането на 10% пазарен дял в основните сектори, в които дружеството оперира – общо застраховане, здравно осигуряване, лизинг и продажба на автомобили.

Мениджмънтът на „Еврохолд България“ очакава 2007 г. да бъде първата година, в която новопридобитите компании да подобрят значително финансовите си резултати в следствие на интеграцията на дейността им в холдинговата структура.

За 2007 г. „Еврохолд България“ очаква да реализира приходи в размер на 210 млн. лв. а активите му да надхвърлят 300 млн. лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *