Нови мерки за стабилност на банките в ЕС

Съветът на ЕС прие законодателни промени за намаляване на опасностите в банковия сектор и за повишаване способността на банките да устояват на възможни сътресения.Нови мерки за стабилност на банките в ЕС.

Резултат с изображение за банки ес

Одобрени са изменения на законодателството в областта на капиталовите изисквания, които заздравяват капиталовите и ликвидните позиции на банките, и укрепват рамката за възстановяване и преструктуриране на банки в затруднено положение.

Въвежда се:

-изискване за коефициент на ливъридж за всички институции, както и буфер на отношението на ливъридж за всички глобални системно значими институции;

-изискване за нетно стабилно финансиране;

-нова рамка за пазарния риск за отчетни цели, включително мерки за намаляване на изискванията за отчитане и оповестяване, както и за опростяване на правилата за пазарния риск и ликвидността за малките несложни банки, за да се осигури съразмерна рамка за всички банки в ЕС;

-изискване за институциите на чужди държави със значителни дейности в ЕС да имат междинно дружество майка от ЕС;

-ново изискване за общ капацитет за поемане на загуби (TLAC) за глобалните системно значими институции;

по-строги правила за минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения (MREL), на които да се подчиняват глобалните системно значими институции (Г-СЗИ) и другите големи банки; ново правомощие за мораториум за органа за преструктуриране, информира economynews.bg.

След подписването на приетите промени, новото законодателство ще бъде съобщено в Официалния вестник на ЕС през юни и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Приложението на повечето нови правила ще започне в средата на 2021 година.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *