Нов аукцион ще проведе БНБ

Нов аукцион на 13 ноември 2017 г.  ще проведе Българска народна банка, който ще бъде за продажба на  лихвоносни съкровищни облигации със срочност четири години (1 461 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 17 110/22.02.2017 г. с падеж 22.02.2021 г. Това обявиха от пресцентъра на националната  институция в програмата си за следващата седмица, като събитието ще се проведе в първия ден на седмицата – понеделник, 13 ноември. Аукционът ще се състои при спазване на следните предварителни условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-591/06.11.2017 г.:

 

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)
 

30 000

Лихвен процент0.30 % годишен лихвен процент
Дата на плащане15.11.2017 г.
Брой на дните от датата на последното лихвено плащане (22.08.2017 г.) до датата на отваряне/плащане (14.11.2017 г. вкл.), за които се изчислява натрупаната лихва85

Допълнителни условия:

  1. В съответствие с Наредба №5 първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.
  2. В съответствие с Наредба №5 по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.
  3. Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки, е в размер на 35 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.
  4. 4. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 75 на сто към 25 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:

  1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 300 17 110/22.02.2017 г. на аукционен принцип.
  2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите от Наредба № 5 на МФ и БНБ до 30 състезателни поръчки.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *