Извънредно общо събрание на Българска фондова борса (БФБ) даде на Съвета на директорите (СД) нов петгодишен мандат, съобщиха от пресцентъра на БФБ.