Нов подход към малките и средни компании – специализирани Бизнес Центрове

Гилермо Босе – Мениджър кредитиране малък и среден бизнес, Банка Пиреос България

Подкрепата на малките и средните предприятия в страната е една от основните цели на Банка Пиреос България и Банката осъществява тази своя стратегия чрез нови маркетингови канали, разработване на нови кредитни продукти и предоставяне на висококачествени услуги на МСП сектора.

С цел да увеличи подкрепата си за МСП сегмента, през 2009 година Банка Пиреос България стартира създаването на Бизнес Центрове във всички основни градове в България. Първият Бизнес Център отвори врати в гр. София в началото на годината. Вторият Бизнес Център беше открит във гр. Варна през май 2009 година. Изборът на двата града за първоначалните етапи на развитие на новата структура, е обоснован от голямата концентрация на малки и средни предприятия в съответните региони.

Със създаването на Бизнес Центровете, Банка Пиреос постигна по-висока продуктивност, след като значително намали периода на разглеждане на искане за кредит и опрости процеса на кредитиране. Банката повиши своята оперативна ефективност чрез предоставянето на повече служители за обслужване на клиенти и продажби. В допълнение на това е намален кредитният риск след въвеждането на централизирани услуги и стандартизирани процедури на одобрение.
Като универсален финансов център в помощ на бизнес-развитието на малките и средните предприятия, Центровете предлагат интегриран пакет от бизнес-услуги и голям избор от кредитни продукти, както и информация за други възможности за финансиране:

Оборотни средства за закупуване на суровини и режийни разноски;
Срочни заеми за придобиване на активи ( компютри, машини, оборудване, транспортни средства, т.н );
Спезиализирани програми на финансиращи организации като Програмата на ЕБВР за микро и малки предприятия;
Консултантски услуги, фокусирани върху подпомагане на малкия и среден бизнес при изготвяне на финансови отчети, бизнес план и проекти за капиталов оборот.

Служителите на Банка Пиреос България в двата Бизнес Центъра са специалисти с голям опит в обслужването на малки и средни предприятия и са винаги на разположение на клиентите, поддържайки отлични взаимоотношения с тях.

Новата структура позволява на Банката по-бързо да отговаря на нарастналата необходимост от финансиране на малките и средните предприятия за осъществяване на техните планове за бизнес-развитие, като по този начин подкрепя икономическото развитие и просперитета на България.

Бъдеща МСП Стратегия

Банката продължава да разработва нови пакети от услуги и продукти за МСП клиенти. В периода на започналото икономическо възстановяване, Банка Пиреос България планира да увеличи предлаганите специализирани решения с по-широк спектър продукти и услуги. Банката непрестанно преразглежда съществуващите продукти, за да задоволи в по-голяма степен очакванията на пазара.

За последните 3 години, Банка Пиреос увеличи своето кредитно портфолио в сегмента за малки и средни предприятия с повече от 120%, а плановете за 2010 година са растежът да достигне 30%. Целта е да бъдат подкрепяни всички малки и средни предприятия по производствената верига – производители на суровини, преработватели, производители на части и оборудване и продукти за крайна употреба, услуги за крайни клиенти. Така основният акцент на Банка Пиреос България е да финансира и подпомага реалната икономика в България.
За да осъществи този амбициозен план, в допълнение на Бизнес Центровете, Банка Пиреос България определи специализирани служители в клоновете в цялата страната, които обслужват изключително малки и средни предприятия. Към януари 2010 година броят на клоновете, които обслужват малки и средни предприятия е 101. За 2010 година е планирано откриване на нови Бизнес Центрове в стратегически региони на страната. Уебсайтът на Банка Пиреос България предоставя изчерпателна информация за всички продукти и услуги на Бизнес Центровете.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *