Нов Съвет на директорите има Централният депозитар

Това са Апостол Апостолов – председател на Надзорния съвет на Тексимбанк, Иван Такев – изпълнителен директор на Българска фондова борса-София АД, Ангел Рабаджийски – изпълнителен директор на инвестиционен посредник Карол и Теодора Ангелова.
В новото ръководство на Централния депозитар остава досегашният член на Съвета на директорите Васил Големански – изпълнителен директор на Българска фондова борса-София АД.
Общото събрание освободи досегашните членове на Съвета на директорите поради изтичане на мандата им. Мандатът на новото ръководство на Централния депозитар е пет години.
„Новото ръководство ще работи активно за изпълнение на трансграничен клиринг и сетълмент, въвеждането на нова информационна система за депозитара и привеждане на услугите на Централен депозитар в съответствие с международно приетите практики. Разбира се, голямата цел е приватизацията в пакет на депозитара и Българската фондова борса, която очакваме да приключи до края на годината”, заяви Васил Големански.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *