НПО на бъдещия правосъден министър разработва експортни стратегии

НПО по определение трябва да са коректив именно в работата на правителствените звена в полза на обществото.  Затова изборът на г-жа Ковачева за правосъден министър постави въпроса доколко е полезно минаването от едната страна на ″бариерата″ на другата и дали наистина бариерата е била толкова непреодолима и преди явното й преминаване.
 Колегите от сайта ″Биволъ″ се разтърсиха по публично достъпни източници и откриха как ″Прозрачност без граници″ е спечелила проект за няколкостотин хиляди лева, платими от държавна институция. С предмета си проектът навява опасенията, че става дума за формален начин на правителствено финансиране на НПО и за преплитане на частни с държавни интереси. А номинирането на г-жа Ковачева за правителствен пост засилва съмненията за нездравословна връзка между голяма неправителствена организация и държавната власт.
 Mediapool е потърсила  безуспешно няколко пъти г-жа Ковачева да коментира фактите, изнесени от ″Биволъ″:
 Неправителствената организация (НПО) „Прозрачност без граници“, чийто изпълнителен директор Диана Ковачева ще бъде следващият правосъден министър разработва експортни стратегии за много сектори в промишлеността по възложена й от правителствена институция обществена поръчка за стотици хиляди левове, пише сайтът „Биволь“.
 Проверка на изданието в регистъра за обществени поръчки показва, че през октомври заедно с още една НПО организацията е спечелила проект за близо половин милион лева. Партньор на „Прозрачност през граници“ е „Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление“.
 От описанието на поръчката злиза, че двете организации за четири месеца трябва да изработят стратегии за експорта в следните области: „Произвoдство на машини, оборудване и домакински уреди“, „Произвoдство на медицински, прецизни и оптични апарати и инструменти“, „Произвoдство на канцеларска и електронно-изчислителна техника и продукти и услуги в областта на компютърните технологии“, „Произвoдство на електрически машини и апарати“, „Произвoдство на дървен материал и изделия от него, без мебели“, „Произвoдство на дървесна маса, хартия, картон и изделия“, „Производство на мебели“ и „Издателска и полиграфическа дейност, възпроизвеждане“, „Произвoдство на превозни средства, без автомобили“, „Произвoдство на метални изделия, без машини и оборудване“, „Произвoдство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника“.
 Изготвянето на тези стратегии е част от проекта „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ и се възлага от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към Министерството на икономиката и енергетиката (ИАНСМП). Цялата сума за усвояване по проекта е 27 396 493 лв, от които до момента са изплатени близо 6 млн лева.
 Конкретно по проекта за експортните стратегии агенцията е сключила договор за шест позиции. Три от тях на обща сума 478 800 лева са отишли при ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСПЕРЪНСИ И ПАРТНЬОРИ, в което „Прозрачност без граници“ и „Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление“ делят по 50% собственост. Други три позиции за общо 314 400 лева са спечелени от „Обединение Експортни стратегии на Република България“, чието име съвпада с наименованието и спецификата на поръчката.
 Обществената поръчка е проведена по „бързата“ процедура на договаряне – без предварително публикуване на обявление в официален вестник на Европейския съюз, като обяснение за това липсва.
 Проверка на „Биволъ“ във фирмените регистри показала, че всички сдружения, които заедно с „Прозрачност без граници“ ще разработват специализираните експортни стратегии, водят към един и същ кръг от лица, свързани с министъра на околната среда и водите Нона Караджова и определени от изданието като „Клуб Дондуков 53“. Името на клуба идва от апартамент на същия адрес в София, в който съсобственици са Нона Караджова, бившият шеф на НОИ Йордан Христосков, Ева Радева, Борислав Тафраджийски, Стефан Иванов, Спартак Керемидчиев и още няколко лица.
 Управител на Обединение „Трансперънси и партньори“ е Надежда Йорданова от адвокатско дружество „Йорданова и Радева“. Ева Радева е председател на сдружението „Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление“, което е другият партньор в обединението.
 „Обединение Експортни стратегии на Република България“, което е спечелило останалите позиции по същата поръчка е с управител Борислав Тафраджийски, а в обединението участва кооперацията София Консултинг Груп, която в миналото също е била регистрирана на „Дондуков 53“ и е представлявана от Стефан Иванов и Спартак Керемидчиев.
 Разследване на Биволъ показва, че от 2005 г. до днес близо 4 700 000 лв по обществени поръчки са усвоени от организации с различни имена, но с едни и същи собственици и управители: Борислав Тафраджийски, Спартак Керемидчиев, Стефан Иванов, Ева Радева и съпругът й адв. Андрей Горанов.
 Възложители на поръчките са МОСВ, МОНМ, МРРБ, Програма ФАР, Басейнова дирекция и няколко общини, сред които най-щедра е Столичната община. Тя е дала близо 1 200 000 лв. през 2008 за „Координация и управление на договорите на Столична Община за подготовка и изпълнение на инвестиционен проект за „Управление на битовите отпадъци на Столична община“. Изпълнител на поръчката, подписана от Бойко Борисов и финансирана по програма на ЕС, е КОНСОРЦИУМ „СКГ – КЛУБ 2000 – ЕПК“, в който членуват „Екопро Консулт“, „Клуб Икономика“ и „София Консултинг Груп“, а управляващ е Борислав Тафраджийски.
 Анализът на сумите получени от различните сдружения потвърждава, че обемът и източниците на финансиране растат се местят паралелно с властовия ресурс на ГЕРБ.   Сега в този кръг от организации влиза и „Прозрачност без граници“, на чийто изпълнителен директор Диана Ковачева предстои да получи министерски пост.
 „Биволъ“ припомня още, че на изборите за евродепутати през 2007 г. Ковачева е на трето място в кандидатската листа на Граждански съюз за нова България – след лидера на Обединения блок на труда Кръстьо Петков, обявен от Камисията по досиетата като бивш сътрудник на Разузнавателно управление към Генералния щаб, и председателката на Съюза на българските учители Янка Такева.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *