НСИ: 53.5% от предприятията със спад в приходите на стоки и услуги през март

Националният статистически институт проведе кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да предостави на обществото информация за ефекта на извънредното положение, свързано с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

НСИ призна неверни данни за БВП

 

При създалата се ситуация 53.5% от анкетираните предприятия посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през март в сравнение с февруари, 36.3% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 9.5% е имало увеличение (фиг. 1).

Фиг. 1. През март 2020 г. във Вашето предприятие (фирма) настъпи ли промяна в приходите от продажби на стоки или услуги спрямо предходния месец (февруари 2020) в резултат на обявеното извънредно положение?(Разпределениe според размера на наетите лица в предприятието)

Разпределението по икономически дейности показва, че 70.6% от предприятията в икономически дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ са изпитали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този процент е 52.9%, за строителството – 51.2%, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ – съответно 56.3% (фиг. 2).

Фиг. 2. През март 2020 г. във Вашето предприятие (фирма) настъпи ли промяна в приходите от продажби на стоки или услуги спрямо предходния месец (февруари 2020) в резултат на обявеното извънредно положение?(Разпределениe по икономически дейности)

По отношение на наетия персонал 41.8% от нефинансовите предприятия са предприели стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „дистанционна форма на работа“ – 28.0%, и „неплатен отпуск“ – 24.4%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 17.2% от участвалите в анкетата предприятия (фиг. 3).

Фиг. 3. През март 2020 г. наложи ли се да предприемете някоя от следните стъпки по отношение на наетия в предприятието (фирмата) персонал:

Фиг. 4. В краткосрочен план (1 месец) какви са очакванията Ви за персонала?

В следващия един месец 80.6% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 15.4%, че ще преустановят временно дейността си, а 2%, че ще прекратят дейността си (фиг. 5).

Фиг. 5. В краткосрочен план (1 месец) какви са очакванията Ви за бъдещето на предприятието (фирмата) Ви?

Забележка: Анкетното изследване „Нефинансови предприятия“ се е провело в периода от 8 до 21 април, като на случаен принцип бяха избрани 3 770 предприятия с приблизително 230 хил. наети лица. Участието в изследването е доброволно, като в периода на събиране на данни беше предоставена информация от 1 348 предприятия (35.8% от включените в извадката), с приблизителен обхват от наети в тях лица от 87 хиляди.

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *