НС започна обсъждането на Бюджет 2007

Бюджет 2007 е бюджет на по-голямата заетост и на сравнително по-високия жизнен стандарт за гражданите на България, заяви Пламен Орешарски от парламентарната трибуна при представянето на проектобюджета за следващата година.

Първа точка в дневния ред на парламента днес е първо четене на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2007 г.

Законопроектът за държавния бюджет е внесен от Министерския съвет в парламента на 31.10.2006 г.

Бюджет 2007 е бюджет на по-голямата заетост и на сравнително по-високия жизнен стандарт за гражданите на България. Това заяви министърът на финансите Пламен Орешарски от парламентарната трибуна при представянето на проектобюджета за следващата година.

Орешарски отбеляза, че доходите и пенсиите ще бъдат повишени със сравнително по-висок темп спрямо последните няколко години. Една трета от всеки лев държавата ще изразходва за социално подпомагане и грижи, добави той. Бюджетът осигурява 3.2 млрд. лева за възнаграждения на заетите в публичния сектор. Нарастването на бюджетните заплати е с двуцифрено число и осигурява 550 лева средна заплата през втората половина на следващата година, обясни Орешарски.

В номинално изражение нарастването бележи годишен ръст от около 12.2%, а за втората половина на годината – над 13%.

В резултат на заложената политика по доходите бюджетните заплати повишават покупателната си способност средно със 7.4%, а към края на годината – с близо 10%, каза още финансовият министър.

Бюджет 2007 търси благоразумно ниво на фискалните баланси. Той обаче съдържа и друг тип баланси, които са също толкова колкото първите – балансите между социалната и либералната политика, намерили израз в разумна комбинация между социална насоченост на разходите и стимулиране бизнеса и икономическите реформи.

Нашето европейско начало, което заложихме като мото на проектобюджета, чакахме цели 16 години и за него се готвихме през последните 7 години, посочи финансовият министър. По думите му в навечерието на присъединяването на страната към ЕС всеки план за работа през следващата година е натоварен с много надежди и известна доза несигурност. Не прави изключение и проектобюджетът, който има за ключови цели да продължи поддържането на макроикономическото равновесие, основано на подкрепа на действащия паричен съвет и устойчивост на фискалната позиция, но в същото време – да засили импулсите за ускоряване на социално-икономическото развитие на страната, за да се подобри общото благосъстояние и качеството на живот на гражданите, подчерта Орешарски.

Политиката на бюджета за 2007 е насочена към максимално усвояване на европейските фондове, каза председателят на комисията по бюджет и финанси Петър Димитров, който представи пред депутатите становището на Комисията по проектозакона за държавния бюджет.

Основните макроикономически показатели в бюджета предвиждат ниво на брутния вътрешен продукт (БВП) по текущи цени 51,141 милиарда лева и реален ръст от 5,8 на сто или с 4,437 милиарда лева повече от 2006 г.

Заложената средногодишна инфлация е 4,4 на сто, а в края на годината – 3,1 на сто.

Дефицитът по текущата сметка се предвижда да бъде 11,8 на сто от БВП или 3,067 милиарда евро, а търговското салдо да достигне минус 5,725 милиона евро или 21,9 на сто от БВП.

Предвидените преки чуждестранни инвестиции са 10,4 на сто от БВП или 2,709 милиарда евро.

В бюджета за догодина се очакват приходи от 21,3 млрд. лева, предвидено е разходите да са 20,9 млрд. лева.

Най-голям е делът на данъчните приходи, които спрямо настоящата година ще са с 2,5 милиарда лева повече. Намаление се очаква от митата и митническите такси. С понижаването на данък печалба от 15% на 10% през 2007 г., на разположение на бизнеса ще останат около 290 млн. лева. Приходите от ДДС догодина ще са с 450 млн. по-малко, тъй като с такъв налог няма да се облагат стоките от ЕС.

Не е предвидена промяна в Данък общ доход, но необлагаемият минимум ще се увеличи от 180 на 200 лева. В проекта на правителството е записано, че минималната работна заплата през 2007 г. ще е 180 лева.

Заплатите на работещите в бюджетната сфера ще бъдат актуализирани с 10% от 1 юли. Оттогава ще се увеличат и пенсиите с 8,5 на сто.

В зависимост от преизпълнението на приходите в бюджета за тази година, в проекта на правителството е записано, че всички пенсионери ще получат максимално възможната коледна добавка. Точният й размер все още не е ясен – той ще бъде обсъден от лидерите на БСП, НДСВ и ДПС на семинар в края на седмицата.

Най-много средства догодина ще отидат в бюджетната сфера – 13% от БВП. За отбрана и сигурност ще се изхарчат 5,4 на сто от БВП. За да се осигурят допълнителни приходи в бюджета, управляващата коалиция реши, че преди второ четете на бюджета ще се повишат повече от предварително предвиденото за 2007 г. акцизите за течните горива.

От следващата година за първи път с акциз ще се облагат електроенергията, кокса и въглищата, използвани в промишлеността.

В Бюджет 2007 е включена и вноската на страната ни за ЕС, която е 634 милиона лева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *