Обезпечения от търговци на горива още се приемат в НАП

Обезпеченията при доставки на течни горива продължават да се приемат от териториалните поделения на Националната агенция по приходите. С последното изменение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) беше въведено задължението търговците с течни горива да предоставят обезпечение, когато извършват такива доставки. Целта е да бъдат предотвратени възможностите за злоупотреби с данъчните измами в областта на данък върху добавената стойност при осъществяване на търговия с течни горива. С промените в ЗДДС се въвежда механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция, всяко от които следва да е за срок една година пред компетентната териториална дирекция на НАП.

Една от основните причини за тази мярка бяха разкритите повсеместно нелегални станции за зареждане с гориво, предимно бензин и мазут. Това ставаше под формата на ведомствени бензиностанции на терена на определана фирма, което много често представляваше цистерни с гориво, поставени на „трупчета“ в двора, където зареждаха не само ведомствените автомобили, но така също и частните мепесета от близките селища. И тъй като ведомствените бензиностанции бяха освобедени от ДДС, по този начин масово се отклоняваха средства, които би трябвало да постъпят в бюджета. Документите, обезпечаващи търговията с горива, трябва да бъдат представени от търговците в оригинал или копия от банковите платежни нареждания, а при обезпечение с държавни ценни книжа процедурата е по-сложна и продължителна, тъй като ДКЦ подлежат на проверка за собственост или липсата на запор върху тях.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *