Оборотът на БФБ-София за януари е 235 млн. лв.

Оборотът на Българска фондова борса за първия месец на годината е 235 434 123,35 лв., показват данните от месечния бюлетин на борсата. За последните 31 дни на 2005 г. сделките бяха на обща стойност 384,392 млн. лв.

С най-голяма заслуга за оборота през януари са сключените 7348 сделки на официален пазар на акции за общо 105,449 млн. лв., докато сделките на неофициален пазар на акции възлязоха на общата сума от 64,465 млн. лв.

Акциите на дружествата от финансовото посредничество бяха най-ликвидните през изминалия месец, след като бяха сключени 7734 сделки. Сделките с книжата на компаниите от преработващата промишленост бяха 3844 броя, а при дружествата, опериращи с недвижими имоти – 2169 броя.

Общо 102 сделки на обща стойност 44,931 млн. лв. бяха сключени на неофициалния пазар на облигации, докато оборотът на пазара на компенсаторни инструменти за януари бе 6,652 млн. лв. За последния месец десет бяха блоковите и другите регистрационни сделки на пода на борсата, като стойността им бе 12,927 млн. лв. Прехвърлянето на 23,99% от капитала на ХД Пътища АД съставляваше 90,77% от оборота.

За близо 1,01 млн. лв. бяха сключените други сделки на неофициален пазар на акции, където се търгуват договорни фондове и права на дружества, увеличаващи капитала си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *