Обществените поръчки ще стават изцяло по електронен път

Процедурата по възлагането и реализираното на обществените поръчки ще бъде изцяло в електронен вид. Това предвижда новият закон, който беше одобрен от кабинета. Проектът вече е внесен и в деловодството на парламента. Очаква се след лятната ваканция на депутатите законът да бъде разпределен на ресорните комисии.

С новите предложения се въвежда електронна система, която според изискванията на Европейския съюз трябва да бъде готова не по-късно от 18 октомври 2018 г.

Прилагането на закона е обвързано и с въвеждането на изцяло нов набор от приложими образци, които се очаква Европейската комисия да приеме с нарочен регламент и електронен модул за използването им, който ще бъде предоставен от Агенцията по обществени поръчки.

Както вече беше лансирано, правителството разчита с новия закон да се намали корупцията и да се наложи по-голяма прозрачност. Ускоряването и облекчаването на иначе тромавата процедура също е сред амбициите на проекта.

В мотивите към законопроекта се посочва, че съществена новост е допускането част от цялата поръчка (не повече от 20 на сто от нея) да бъде извадена от общата прогнозна стойност на процедурата, когато възложителят сметне това за целесъобразно. Напомня се, че правилата за възлагане са изградени върху виждането, че колкото по-скъпа е една обществена поръчка, толкова по-сериозни гаранции трябва да се приложат.

Възложителите на поръчките пък ще могат да наемат независими експерти, с помощта на които да направят проучвания на пазара и естеството на дейностите, които възнамеряват да възложат. Според вносителите привличането на външна експертиза ще спомогне за предотвратяването на грешки, произтичащи от факта, че възложителите не разполагат със специални знания или служители, квалифицирани в определена област.

Преди да бъде одобрен от правителството, новият закон беше подложен на обществено обсъждане.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *