Обществено обсъждане за цената на природния газ е провела КЕВР

Обществено обсъждане на предложение от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ от 1 октомври провела днес  Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това съобщиха с писмо до медиите от държавния регулатор. В заявлението си „Булгартрансгаз“ е мотивирал искането за изменение в цената за достъп до газовата мрежа и за пренос поради промяна на тарифния модел от 1 октомври тази година. От тази дата трябва да влезе в сила новият входно-изходен тарифен модел за пренос и транзит на природен газ, който предвижда въвеждане на отделни тарифи за различните входно-изходни точки за внос и износ на газ, в съответствие с периода на закупуване на капацитет – годишен или месечен. „Булгартрансгаз“ предлага на енергийния регулатор да одобри разходна компонента на цената на природния газ за газовата година в размер на 0,78 лв./MWh. Към момента тя е 0.9087 лв./MWh.
Представителите на големите енергийни консуматори са възразили, че не е спазено изискването на Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс, съгласно което заявлението за утвърждаване на разходна компонента на цената на природния газ за балансиране трябва да бъде внесено 55 дни пред началото на новата газова година. Отправени са били възражения и по отношение максималния размер от 10 на сто на т.н. „малка корекция“. В заявлението на „Булгартрангаз“ се посочва, че тази корекция е поправка в цената на природния газ за балансиране, прилагана с положителен или отрицателен знак с цел да бъдат компенсирани възникнали дисбаланси в газопреносната система. Според енергийното министерство  повишението на цената ще стане факт заради изпълнение на регламент на Европейската комисия, който е в сила от 2011 г. и по силата му всеки един от операторите трябва да промени своята тарифна политика и тя трябва да бъде разходно ориентирана и да бъде въведен входно-изходен модел по отношението на цената за пренос и достъп на природен газ. Още през 2011 г. са били разработени две методики за формиране на цените за пренос и достъп, съобразени изцяло с изискванията на ЕС и преминали две обществени обсъждания. Цената за пренос и достъп, към която „Булгартрансгаз“ работи към настоящия момент, е от 2005 г., определена от бившата комисия ДКЕВР.
Окончателното решение на КЕВР ще бъде взето на закрито заседание на 29 септември.

 

Ели ЯНЕВА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *