Общините искат нов Закон за местните данъци и такси от догодина

Вчера и днес в Пампорово се провежда редовно разширено заседание на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България. Важен акцент в работата на УС са мерките за балансиране на общинските бюджети до края на 2010 г. На 4 май след две спешни срещи с министъра на финансите Симеон Дянков и с премиера Бойко Борисов стана ясно, че субсидиите за общините, без образование и социални дейности да бъдат намалени в размер до 20%. Намалението ще влезе в сила от 1 юли, което прави общо съкращаване на бюджетите в размер на 91 млн. лв.. Едновременно с това беше постигната договореност в срок до 15 юни НСОРБ да представи програма от нормативни мерки за балансиране на общинските бюджети до края на годината. Мерките от Програмата ще бъдат внесени в Народното събрание, като беше поет ангажимент от страна на премиера, те да бъдат подкрепени. НСОРБ проведе проучване сред общините за ефекта от намаляването на средствата в различните сфери, както и за предложенията им за бързи и краткосрочни мерки (в т. ч. и нормативни промени), които да позволят привличането на допълнителни ресурси. На база на техните идеи беше подготвен и пакет от мерки, който ще бъде обсъден днес  по време на заседанието. Към работата на Управителния съвет  се присъедини и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. В заседанието участие ще вземат още зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова и изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева. Ръководството на министерството и кметовете ще дискутират изпълнението на общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони и перспективите за развитие на планинското земеделие. Управителният съвет ще обсъди и приеме Програмата за дейността на екипа на НСОРБ за периода 2010 – 2013 г., както и Бизнес – плана на търговското дружество на Сдружението „НСОРБ – Актив” ЕООД за периода 2010 – 2012 г. За участие в дискусиите е поканен и директорът на Главна дирекция „Гражданска защита” на МВР – Стефко Бурджиев, за да бъдат потърсени механизми за взаимодействие между общините и МВР по превенцията и преодоляването на щетите от бедствия на местно ниво. Становище на НСОРБ по проекта на Закона за училищното образование, както и по други нормативни документи също ще бъдат част от работата на Управителния съвет.
 

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *