Общините не са съгласни с предложения в проектозакона за туризма

 

„Чрез създаване на държавно предприятие и на организации за управление на туристическите райони се въвежда централизирано управление на процесите в туризма. Настоятелно възразяваме срещу въвеждането на подобни бюрократични структури, тъй като това противоречи на пазарно-партньорския подход в икономиката. Липсва аргументация за целесъобразността на новите административни структури, чиито функции на места препокриват правомощията и отговорностите на местната власт, се казва в декларация, която кметовете връчиха на заместник-министъра на икономиката с ресор туризъм Иво Маринов. Това стана във Велико Търново по време на среща в рамките на международното изложение „Културен туризъм“.
Проектът за нов закон в туризма предвижда държавното предприятие да осъществява национален маркетинг и реклама и координация с организациите за управление на туристическите райони, които пък ще правят регионалния маркетинг в туризма. 10 процента от туристическия данък ще формира приходите на държавното предприятие. Постъпления в новата структура ще генерират и глоби, налагани от Комисията за защита на потребителите.
От националното сдружение на общините не са убедени, че разписаните процедури ще позволят да се реагира адекватно на местните потребности.
Кметовете възразяват срещу централизирането на 20 процента от местния туристически данък и въвеждането на задължително членство на общините в Организация за управление на туристически райони и настояват предвидените регламенти да отпаднат.
Мотивите им за това са, че финансовата самостоятелност на общините е основен принцип на европейската харта за местно самоуправление и този принцип е последователно провеждан досега от българското законодателство.
„Органът, който определя местните данъци и тяхното разходване, е Общинският съвет, а направените предложения представляват по същество изземване на законно установена компетентност на общинските съвети. По този начин се нарушават разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията и редица специални закони“, заяви кметът на Велико Търново Румен Рашев, който представи възраженията на колегите си в качеството си на член на УС на Националното сдружение.
„Изправени сме пред поредния опит за административно централизиране на местен ресурс в противовес на правителствената стратегия за децентрализация. Немислимо е местен общински приход да бъде насочван за финансиране на държавно предприятие и на организациите за управление на туристическите райони. Развитието на туризма е типична местна дейност и е задължителен елемент от провежданата от общинския съвет политика за развитие на Общината. Една от формите на общинско сътрудничество е създаването на сдружения с физически или юридически лица, а основният принцип на който се развива общинското сътрудничество е принципът на доброволността и взаимния интерес. Предвидените в проекта регламенти за статута на общината в Организацията за управление на туристическия район също влиза в противоречие с няколко закона“, се посочва още във възражението на Националното сдружение на общините в България.
 

 
Финанси
 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *