Общините ще получават 50% от таксите на големите концесионери

Общините може и да не получат контрола върху малките концесии, но със сигурност ще получат по-високи отчисления от концесионните възнаграждения.
100% от таксата
От една страна, 100% от таксите за добив на инертни материали ще влизат в общинските бюджети, на чиито територии са кариерите. За миналата година от 27-те находища, които отговарят на критерия да имат до 500 хил. куб. м залежи, са събрани 360 хил. лв. Горе-долу толкова се очакват и от тази година.

Големите концесии
Управляващата партия се е съгласила с предложение на двадесетината нейни депутати да се увеличи процентът на концесионното възнаграждение и от големите концесии. Това е добивът на метални руди, въглища, нефт и газ, индустриални минерали. В момента 30% от таксата, която плащат концесионерите, отива в бюджета на местната община. С промените в Закона за подземните богатства това отчисление ще бъде вдигнато на 50%. По сметки на вносителите на това предложение става дума за 5 млн. лв. допълнителни приходи за общините, на чиито територии са концесионните площи.

Мотиви
Мотивите за това завишаване на таксите са, че въпросните общини търпят доста негативи от минната дейност – замърсяване на околната среда, разбити пътища от тежкотоварните камиони с рудни и нерудни материали и пр. С подобни съображения през 2007 г. също беше вдигнат от 10 на 30 процентът на отчисленията от концесионни такси за общините.
Освен това по този начин даването на концесия на даден рудник се приравнява с концесионирането на плажовете, за което общините също получават 50% от концесионните такси, е сред мотивите за вдигане на ставката.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *