Общото застраховане почти удвои положителния си технически резултат

Техническият резултат, за сравнение, е бил 13.12 млн. лв. към края на юни 2011 г., а печалбата е възлизала на 22.6 млн. лв.
Сумата на активите на застрахователите нараства с 0.6% на годишна база и възлиза на 2.9 млрд. лв., като сумата на активите в общото застраховане намалява с 0.6% на годишна база и достига 1.85 млрд. лв.
Общият размер на собствения капитал на застрахователите намалява с 5.8% на годишна база и достига 828.8 млн. лв. , в това число 491.17 млн. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане.
Размерът на брутните технически резерви, заделени от дружествата по общо застраховане, нараства с 4.5% на годишна база и достига 1.48 млрд. лв.
Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в България за първото шестмесечие на 2012 г., възлиза на 794.45 млн. лв., като се отчита спад от 2.5% на годишна база при ръст от 0.5% за същия период на 2011 г.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 667.89 млн. лв., с което се реализира спад от 3% на годишна база.
На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) – 70.4%, следвани от имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) – 18.3%.
Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 362.29 млн. лв., като нарастват с 12.6% на годишна база.
Размерът на записаните премии по активно презастраховане се изчислява на 723.8 млн. лв., като на годишна база се отчита спад от 6.6%. Изплатените обезщетения по активно презастраховане са в размер на 315.97 млн. лв. и на годишна база намаляват с 30.9%.
 

finansi

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *