Общо 3,3 млн. души формират работната сила у нас

Икономически активното население (работната сила) в страната е 3,31 млн. души, или 49,6% от населението на 15 и повече навършени години. Това показват резултатите от проведеното от Националния статистически институт (НСИ)наблюдение на работната сила през четвъртото тримесечие на 2005 г.

От общия брой на икономически активните лица 1,77 млн. са мъже, а 1,54 млн. – жени.

В градовете икономически активно е 54,2% от населението на 15 и повече навършени години, а в селата – 38,9%.

Икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3,278 млн., а коефициентът на икономическа активност за тази възрастова група – 62,2% (съответно 67,4% за мъжете и 57,2% за жените).

От общия брой на икономически активните лица 2,98 млн. са заети, а коефициентът на заетост е 44,7%. Заети са 1,59 млн. мъже и 1,38 млн. жени. Коефициентът на заетост на мъжете (49,8%) е с 9,9 пункта по-висок от този на жените.

В частния сектор работят 71,2% от всички заети, а в обществения сектор – 28,6%. Най-много са работещите в сферата на услугите (56,9 на сто), следвани от индустрията – 34,4% и селското стопанство – 8,7%.

През четвъртото тримесечие на 2005 г. безработните лица са 328,5 хил., или 9,9 % от икономически активното население. Безработни са 179 хил. мъже и 149,5 хил. жени. В селата безработицата достига 13,7% и е с 4,9 пункта по-висока от безработицата в градовете (8,8%).

От общия брой на безработните лица 33 хил. са с висше образование, 163 хил. – със средно и 132 хил. – с основно и по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са: 4,1% за висше образование, 8,9% за средно образование, 19,8% за основно и по-ниско образование.

Без трудов опит са 23% от безработните лица. От тях 34 хил. са започнали да търсят работа непосредствено след завършване на училище или висше учебно заведение, 18 хил. – след отбиване на задължителната военна служба, а близо 11 хил. са били ангажирани със семейни задължения преди да започнат да търсят първа работа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *