Одиторите на ЕС: Ефективно ли се харчат средствата по програма LIFE?

Ефективно ли се харчат средствата за екопроекти по програма LIFE? На този въпрос са се опитали да отговорят одиторите от Европейската сметна палата (ЕСП), които са проверили програма LIFE, която се управлява пряко от Европейската комисия.

Последната програма LIFE обхваща периода 2007-2013 г. и има среден годишен бюджет в размер на 239млн. евро за финансиране на проекти – по-малко от 1,5% от общите разходи на ЕС, свързани с околната среда.

Публикуваният одитен доклад приканва Еврокомисията да направи програма LIFE по-ефективна, като подобри разпространението и възпроизвеждането на успешните проекти в областта на околната среда, става ясно от съобщение на ЕСП.

Одиторите очакват по-добри резултати от проектите. Според тях в момента не е направено достатъчно, да се превърне програмата в катализатор на промени в областта на екологията, което е нейната основна цел.

Одитът е установил, че липсва механизъм за насочване на ограничените ресурси към предварително определени цели. Това води до липсата на критична маса от проекти с добро качество.

Освен това разпределението на средства по държави е попречило да се подберат най-добрите проекти, тъй като предложенията са били избирани не само въз основа на своите качества, но също така в зависимост от държавата членка, от която произхождат.

Одиторите на ЕС посочват, че Комисията не е обосновала достатъчно подбора на проекти, както и че въпреки положителните резултати, постигнати от някои от финансираните проекти, програмата не е изпълнила основната си задача – да осигури тяхното ефективно разпространение и възпроизвеждане.

Проверката е обхванала проекти, финансирани в периода 2005-2010г., като одиторите са посетили пет държави членки измежду най-големите бенефициенти на програма LIFE (Германия, Испания, Франция, Италия и Обединеното кралство) с дял от 55% от общия бюджет и 15% от нейните проекти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *