Одобрен е проект на финансово споразумение по инициативата JESSIC

Одобрен е проект на финансово споразумение по инициативата JESSICA, съобщиха от министерството на регионалното развитие и благоустройството. По-рано днес Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Финансово споразумение между България и Европейската инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд. Целта е създаване на съвместната европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони, наречена JESSICA. Холдинговият фонд се създава с ресурс от 33 милиона евро, осигурени по Оперативна програма «Регионално развитие”.
Европейската инвестиционна банка ще създаде Фондове за градско развитие за седемте големи града в България – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен, които да започнат реалното финансиране на проекти чрез дялово участие, заеми или гаранции.
Фондовете за градско развитие от своя страна ще финансират публично-частни партньорства и други градски проекти, които са част от интегриран план за градско развитие. Така ще се генерират приходи и ще се създаде възможността да се върне вложеният ресурс.
Допустимите дейности по проектите са разнообразни и могат да включват бизнес центрове, бизнес паркове, културни институции, спортна инфраструктура, търговски зони, мерки за енергийна ефективност, паркинги и др.
Чрез така заложения револвиращ механизъм, вложеният от Европейския фонд за регионално развитие финансов ресурс, ще продължи да бъде използван за финансиране на проекти за градско развитие в България дори след края на програмния период 2007-2013.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *