„Оптела – лазерни технологии“ – декларации, отчети, протоколи

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
По чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН

на „ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД-Пловдив

за второто тримесечие на 2010 год.

А. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период.
Дружеството не е променяло счетоводната си политика през отчетния период.

Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството.

Емитентът е част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Съединение” АД-София. Промените в икономическата група – за периода и с натрупване от предходни периоди са следните:

декларации, отчети, протоколи financebg.com/site_files/UserFiles/file/Optela_KFN_IIro_trim_2010_rar.zip

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *