„Оптела – лазерни технологии” увеличи близо три пъти капитала си чрез вливане

На 09.03.2010г. с номер на вписване 20100309154513 в Търговския регистър бе вписано вливането на ЗММ – МЕТАЛИКАД ЕИК 112003902, КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ АД ЕИК 814189907, МЕТАЛИК – ПРИВАТ АД ЕИК 112114614, УНИМАШ ИНДЪСТРИСАД ЕИК 160098669, ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ – 2000 АД ЕИК 115270369 и НОРЕКС – 1 ЕООД ЕИК 825217083 в ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ, ЕИК 825397012.
В резултат на вливането капиталът на ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД бе увеличен от 9 135 000 лв. на 26 272 085 лв., разпределен в 26 272 085 безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Със същия номер бе вписан новият устав на Дружеството, вписана е промяна в системата на управление. Заличен е Съветът на директорите и бяха вписани Надзорен и Управителен съвет. Надзорния съвет е в състав от три лица:ПЕТЪР НЕЙЧЕВ НЕЙЧЕВ, АСЕНИВАНОВ КОНАРЕВ и СТЕФАН ГЪЛЪБОВ СТЕФАНОВ. Управителния съвет е в състав от девет лица: ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ, АНГЕЛ СТОЯНОВ ТОНЧЕВ, ЕНЧО ЕВГЕНИЕВ ЧОЛАКОВ, ДАФИНКА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕКОВСКА, ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ БОЯДЖИЕВ, ГЕОРГИ АТАНАСОВ РУСЕНОВ, ХРИСТО ТАНЕВ ХРИСТОВ, ВАЛЕРИ НЕНКОВ НЕНКОВ. Дружеството се представлява пред трети лица от Изпълнителните директори ЧАВДАР ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТАЙКОВ, АНГЕЛ СТОЯНОВ ТОНЧЕВ, ДАФИНКА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕКОВСКА и ОГНЯН ВАЛЕНТИНОВ БОЯДЖИЕВ – ЗАЕДНО И ПО ДВАМА.
–––-

На 09.03.2010г. с номер на вписване 20100309154513 в Търговския регистър бе вписано вливането на ЗММ – МЕТАЛИКАД ЕИК 112003902, КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ АД ЕИК 814189907, МЕТАЛИК – ПРИВАТ АД ЕИК 112114614, УНИМАШ ИНДЪСТРИСАД ЕИК 160098669, ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ – 2000 АД ЕИК 115270369 и НОРЕКС – 1 ЕООД ЕИК 825217083 в ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД, ЕИК 825397012.
––––
На 09.03.2010г. с номер на вписване 20100309154513 в Търговския регистър бе вписано вливането на КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ АД ЕИК 814189907, ЗММ – МЕТАЛИКАД ЕИК 112003902, МЕТАЛИК – ПРИВАТ АД ЕИК 112114614, УНИМАШ ИНДЪСТРИСАД ЕИК 160098669, ЛАЗЕРНИ И ОПТИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ – 2000 АД ЕИК 115270369 и НОРЕКС – 1 ЕООД ЕИК 825217083 в ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД, ЕИК 825397012.
КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ АД ЕИК 814189907 е прекратено и заличено в Търговския регистър без ликвидация. ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД е универсален правоприемник на КОРПОРАЦИЯ УНИМАШ АД ЕИК 814189907 и останалите дружества.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *