„Орфей клуб уелнес“ – доклади, отчети, декларации

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
По чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН

на «ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС » АД – Пловдив

І. Информация за важни събития, настъпили през периода 1 април – 30 юни на 2010г.

1.С решение № 256 –Е от11.03.2009 година, Комисията за финансов надзор (КФН) регистрира „ Орфей Клуб Уелнес „ АД по чл.30 ал.1т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор като емитент на ценни книжа.
Дружеството е с предмет на дейност придобиване на почивни бази, преустройството им в центрове за дълголетие и създаване на продукти, свързани с редукция на теглото, детоксикация, туристически маршрути, водни и възстановителни процедури, управление и реновиране на туристически обекти, дейност на туроператор и туристически агент, хотелиерство, ресторантьорство и др.

декларации, протоколи, отчети financebg.com/site_files/UserFiles/file/30_06_2010_rar.zip

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *