Проф. Ганчо Ганчев: Заплащането демотивира търсене на работа

Основната причина за демотивацията сред хората да си търсят работа е заплащането, тъй като повече от половината от изследваните казват, че при едно по-високо заплащане те биха се сключили в пазара на труда“.Това коментира проф. Ганчо Ганчев от Института за икономика и международни отношения, който е модератор на дискусия по проекта „Демотивираните българи“.
„Втората основна причина, това е образованието и квалификацията. Има голяма група от хора, които просто нямат подходяща квалификацията, за да участват по някакъв разумен начин на пазара на труда. Има много други причини, свързани със семейни причини, заболявания и т.н. Т. е. има голяма група причини, но все пак основното е заплащането“, допълни експертът.

Ганчев коментира изявленията, че заплащането на труда зависи от производителността, а у нас тя е по-ниска: „Това е един много сложен, въпрос, но аз тук обикновено давам следния пример – един българин, който работи у нас в селското стопанство или в някакъв друг сектор, който не е много производителен, получава заплата 500-600 лева, а когато същият българин отиде да бере, да кажем, ягоди в Англия или някъде другаде, получава много по-голямо заплащане. Т.е. заплащането зависи не толкова от мотивацията на съответната личност, а технологията, организацията на труда. В крайна сметка това е проблем на бизнес стратегията. Така че ниската производителност е функция предимно на бизнеса – лоша стратегия, лош маркетинг, лоша организация и т.н.“

Според Ганчев науката е сектор, който в последните години у нас беше забравен. „Според мен специално, няма никаква стратегия за обвързването на науката с бизнеса, за инвестиране в науката и т.н., и действително, специално хората в БАН, а и във висшите учебни заведения, са оставени на една много ниска работна заплата и това, което чувам е, че те самите трябвало да проявят инициатива и т.н. Но бизнеса е друга професия, не бива да бъркаме професията на учения с бизнесмена, за да може да има някаква връзка между двете , трябва да има принципно друга организацията на научната дейност у нас. Да има някакво междинно звено, което да помага научните идеи да се реализират в практиката, което е дело на професионални бизнесмени.

Проф. Ганчев обясни какво трябва да се направи за привличане на хората, изгубили мотивация за работа: „Единият от начините да привлечем демотивираните, това е да се обърнем към цифровите технологии – те да могат да работят вкъщи, да могат по-лесно да търсят работя. И тук според мен се нуждаем от специални програмни именно за използване на тази цифровизация за въвличане на демотивираните в пазара на труда.
Необходими са и държавни политики. От друга страна, тези около 300 хиляди, които са демотивирани, са потенциална работна сила. Ето, бизнесът непрекъснато твърди, че липсват кадри. Значи тези 300 хиляди са един потенциален резерв и бизнесът би следвало да инвестира пари за проучване на този пазар и да намери начин да привлече тези хора.
От гледна точка на държавата и държавните политики основният извод е, че липсва стратегия за привличане. Те се разглеждат като някакъв сив сектор. Акцентът е за намаляване на безработицата, но безработни са тези, които търсят работа, които са активни. А тази пасивна група, тя е един огромен резерв за самата държава.“

 

Милен АТАНАСОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *