Отпускат близо € 60 млн. евро за проекти по програма „Дунав 2014 – 2020“

Нови 59 млн. евро ще бъдат отпуснати за проекти по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 – 2020“. Това съобщиха от пресслужбата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.Средствата са осигурени в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения на програмата, която предстои да се обяви след съгласуване с ЕК. В МРРБ започва информационна кампания за потенциални бенефициенти.
Финансирането ще се отпуска за проекти в областта на опазването на околната среда, екологични мрежи и коридори, подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска, подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност и др.
Кандидатстването ще се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати. Поканата ще бъде напълно отворена след одобрение от Европейската комисия.
Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи, свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления. С нея се цели да се постигне реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския регион. Тя обхваща територията на Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия, както и на държави кандидат-членки – Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора. Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) също могат да участват в програмата с финансиране от страна на Европейския инструмент за съседство.  Общият размер на средствата е 263 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ, и национално съфинансиране. Предвижда се и финансиране от Европейския инструмент за съседство.

Програма „Дунав“ има четири приоритетни оси: Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион, Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион, Подобрена свързаност на Дунавския регион и Добре управляван Дунавски регион. Бенефициенти по програмата могат да бъдат национални, регионални и местни власти, както и неправителствени и частни организации.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *