Отпускат 281 млн.лв. на НКЖИ за жп. линията Пловдив – Свиленград

Средствата са за изпълнението на дейностите по проекта за електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив – Свиленград, фаза 2: Първомай – Свиленград“ преди окончателното одобряване на проекта от Европейската комисия при условията на договаряне над бюджета на приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс- европейските и основните национални транспортни оси „.
Решението предвижда финансовите средства, в размер на 281 млн.лв., за реализирането на проекта да бъдат осигурени от недоговорен ресурс от Кохезионен фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. и/или от други оперативни програми.
В случай на невъзможност това да се случи в пълния необходим размер, разликата в средствата трябва да бъде осигурена от държавния бюджет.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *