Отрицателно търговско салдо от 329,2 млн. евро за декември

Като цяло за периода януари – декември 2012 г. търговското салдо е отрицателно в размер на 3,59 млрд. евро или 9.1% от БВП при дефицит от 2.12 млрд. евро (5.6% от БВП) за декември предходната година.
Износът (FOB) е 1,5 млрд. евро за декември миналата година, като намалява с 54.2 млн. евро (3.4%) в сравнение с този за декември 2011 г. (1587.2 млн. евро). За периода януари – декември 2012 г. износът (FOB) е 20 791.8 млн. евро, като нараства с 527.5 млн. евро (2.6%) в сравнение с този за същия период на 2011 г. (20 264.3 млн. евро). Ръстът на износа за януари – декември 2011 г. на годишна база е 30.2%.
Вносът (FOB) за декември 2012 г. е 1862.3 млн. евро, като намалява с 47.6 млн. евро (2.5%) спрямо този за декември 2011 г. (1909.9 млн. евро). За периода януари – декември миналата година вносът (FOB) е 24 385.9 млн. евро, като нараства с 1965.4 млн. евро (8.8%) спрямо същия период на 2011 г. (22 420.4 млн. евро). Ръстът на вноса за януари – декември 2011 г. на годишна база е 22.3%.
Текущата и капиталовата сметка е отрицателна и възлиза на 66.9 млн. евро за декември 2012 г. при дефицит от 93 млн. евро за декември 2011 г. За периода януари – декември 2012 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 275.6 млн. евро (0.7% от БВП) при излишък от 600.3 млн. евро (1.6% от БВП) за януари – декември 2011 г.
За декември 2012 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 300.8 млн. евро при дефицит от 343.7 млн. евро за декември 2011 г. Дефицитът по текущата сметка се дължи на отрицателните салда по търговския баланс (329.2 млн. евро) и по статия Доход (254.6 млн. евро). За 12-те месеца на 2012 г. текущата сметка е отрицателна и възлиза на 267.8 млн. евро (0.7% от БВП) при излишък от 103.5 млн. евро (0.3% от БВП) за януари – декември 2011 г.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *