Отчети, декларации и доклади на „Орфей клуб уелнес“ АД

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ По чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 от 17.09.2003г. на КФН
на «ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС » АД-Пловдив ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 г.
А. Информация запроменитев счетоводнатаполитика през отчетния период.

Дружеството няма промяна в приетата счетоводна политика през отчетния период.
Б. Информация за промените в икономическата група на дружеството.

Емитентът е част от икономическата група на „Корпорация за технологии и иновации Съединение“ АД-София. Промените в икономическата група – за периода и с натрупване от предходни периоди са следните:

Отчети, декларации и доклади financebg.com/site_files/UserFiles/file/Decl_cl100 al4.pdffinancebg.com/site_files/UserFiles/file/Decl_cl100.pdf
financebg.com/site_files/UserFiles/file/Dopalnitelna informaciq.doc
financebg.com/site_files/UserFiles/file/Mejdinen dokladOKU300910.doc
financebg.com/site_files/UserFiles/file/MejdinenMSS 30092010.docfinancebg.com/site_files/UserFiles/file/Vatr_inf_OKU_III-to_trim.doc

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *