От 1000 окрадени само 2 търсят обезщетения

Както относителния дял (0,3 %) така и честотата (0,2 %) по риска „Кражба” приемат най-ниски стойности, следвани от риска „Пожар и природни бедствия” с относителен дял от 1 % и честота – 0,7 %.
Честотата на риска с най-висок относителен дял – ПТП е 40 %, което означава че от 100 застраховани през 2010 г., при 40 е предявена претенция за обезщетение вследствие на претърпяно пътно-транспортно произшествие.
Броят на обезщетенията в зависимост от тяхната стойност варира в различните скали в зависимост от присъщите характеристики на всеки един от покритите рискове. При всички рискове най-много на брой обезщетения са в диапазона от 100 до 1 500 лв. с изключение на риска „Кражба”, при който обезщетенията са концентрирани в диапазона от 5 000 лв. до 40 000 лв.
Обобщени са и данните, показващи честотата на настъпване на риска „Кражба” в зависимост от наличието на пасивна маркировка.
Средната за пазара честота на риска „Кражба” е 0,205%, което означава че от 1 000 застраховани през 2010 г. МПС за 2 е предявена претенция за изплащане на обезщетение поради кражба.
При 5 застрахователни компании МПС не се маркират и честотата на настъпване на риска „Кражба” при тях варира от 0,18% до 0,44%.
При останалите 9 застрахователи (при 5 от които 100 % от застрахованите към края на 2010 г. МПС са маркирани и при 4 застрахователи – са маркирани между 57% и 96% от застрахованите МПС) честотата на настъпване на риска „Кражба” е между 0,057% и 0,233%.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *